Партиите и коалициите се споразумяха в Несебър

         В приемната зала по покана на кмета на Община Несебър се проведоха консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022.

         На консултациите присъстваха: за общинска администрация: заместник-кмет на община Несебър – Виктор Борисов; началник отдел „ГРАО” – Гергана Тодорова; за: Коалиция „Продължаваме промяната“ – Станислав Иванов, „ГЕРБ-СДС” – Мая Георгиева, Александър Стоянов и Димитър Пурнар; пп „ДПС” – Елван Атилла и Неслян Тодорова, пк „БСП за България” – Яни Янулов и Георги Когелов ; пп”Има Такъв Народ” – Живко Тальоков, Коалиция „ Демократична България – Обединение ” – Михаил Михов и пп „Възраждане“ – Звезделина Каравелова .

         Срещата откри Виктор Борисов – Заместник – кмет на община Несебър, който направи предложение консултациите да протекат при следния дневен ред: 1.Всяка партия или коалиция от партии да представи изискуемите документи съгласно Решение № 1281-НС от 16.08.2022 на ЦИК и разискване и 2.Разпределение на ръководството и членове на СИК в община Несебър.

         По т.1 от дневния ред всеки от представителите на политическите партии и коалиции представи: заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание; Пълномощни с които участниците са упълномощени или преупълномощени да участват в консултациите, писмени предложения за членове на СИК, списъци с резервни членове.

         По т.2 от дневният ред, представителите на партиите и коалициите от партии, първоначално разпределиха ръководните позиции в СИК, а след това и тези за членове на СИК – според полагащите им се квоти и съобразно Решение №17-НС от 18.08.2022 на РИК Бургас.

         След постигнатото съгласие между участвалите в консултациите, направените състави на СИК, бяха окончателно обобщени и подготвени за изпращане в Районна избирателна комисия – Бургас.С това консултациите приключиха и бяха закрити.