Членовете на Секционните избирателни комисии в община Несебър са 303

         Районна избирателна комисия– Бургас обяви с решение:

         1.Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без съставите на 5-членните и 6- членните СИК и на ПСИК) в Община Несебър за произвеждане на изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) в зависимост от броя избиратели, както следва:

– Общ брой на членове на СИК 303 бр., включително и ръководства на СИК в т.ч. председатели, зам. председатели и секретари общо 111 бр.
–  15 бр. СИК по 7 членове
–  22 бр. СИК по 9 членове  

         2.Утвърждава разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК съгласно Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК), при следното съотношение между партиите и коалициите:

А. Места за всички членове на СИК (без ПСИК)

Община

Несебър

Бр. членове СИК Коалиция “Продължаваме промяната“ Коалиция „ГЕРБ- СДС“ ПП „ДПС“ Коалиция “БСП за България“ ПП “ Има такъв народ Коалиция „Демократична България – обединение“ ПП”Възраждане”           ждане“
303 61 56 38 37 37 37 37

 

         След първоначалното разпределение, бе получен остатък от един член на СИК. РИК-Бургас извърши допълнително преразпределение, както следва: предвид най-големия остатък, едно допълнително място  за СИК се определя за Коалиция „ГЕРБ- СДС“.

Б. Места в ръководствата на СИК (без ПСИК)

Община

Несебър

Бр. членове СИК Коалиция “Продължаваме промяната“ Коалиция „ГЕРБ- СДС“ ПП „ДПС“ Коалиция “БСП за България“ ПП “ Има такъв народ“ Коалиция „Демократична България – обединение“ ПП    “ Възраждане ждане“
111 32 28 16 12 9 8 6

         След първоначалното разпределение, бе получен остатък от трима членове в ръководство на СИК. РИК-Бургас, като съобрази, че най-голям остатък имат Коалиция “Продължаваме промяната“,  ПП“ Възраждане“, Коалиция „Демократична България- обединение“, извърши допълнително преразпределение, както следва: по едно допълнително място в ръководството на СИК се определя за всяка от трите политически формации.

         2.С документите на хартиен носител от проведените консултации при кмета на съответната община за разпределяне квотите на партиите в секционните комисии, в РИК-Бургас да се представят в електронен вид, както следва:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите – предложенията на кметовете на съответните общини за състави на СИК, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК, в т.ч. длъжност в комисията и партията/коалицията, която ги предлага, съгласно единен образец на таблица.

б) извън случаите по б. „а“ – предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК.