Мария Нейкова встъпи в длъжност като Областен управител на Бургаска област

         Съгласно Решение № 581 на Министерски съвет/05.08.2022 г., проф.д.н.Мария Нейкова встъпи в длъжност като областен управител на област Бургас.

         Мария Нейкова Кънева е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридически науки на Бургаски свободен университет.

         Проф. Нейкова е член на Съюза на учените в България, на Българската асоциация по криминология, на Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО. Тя е ключов експерт по европейски проекти в сферата на електронното управление, административните услуги на гражданите и бизнеса. Работи по проекти относно функциите и компетенциите на областните управители и контрол по законосъобразност на актовете на кметове и общински съвети.

         Проф. Нейкова е автор на учебници и научни книги по административно-правно обслужване, местно самоуправление, сигурност, управление при кризи, гражданско общество – фактор на сигурността, децентрализацията – фактор за повишаване ефективността на управление.

         Преминала е обучения в U.S. Agency for International Development, Световната банка, Военномедицинска академия – София, Висша административна школа в Рим (Италия), Национална школа по администрация (L ENA), Париж (Франция). Има специализация по Международно публично право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

         В периода 2001  – 2009 г. е областен управител на област Стара Загора, а преди това заема длъжността зам.-директор на РЗОК в гр. Стара Загора и главен експерт в Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора.

         В периода май 2021 г. – януари 2022 г.  Нейкова отново бе начело на област Бургас като областен управител, излъчен от служебно правителство. По това време Нейкова организира приемна и в община Несебър.