Град Обзор бе домакин

         Черноморският град Обзор бе домакин на първото лидерско обучение с лектори от обществената и политическа сцена в България – г-жа Румяна Ченалова, проф. д.п.н. Георги Младенов, проф. Иво Христов и проф. Боян Чуков.

         Организаторите на събитието, а именно Сдружение на кметовете на малки населени места, начело с председателя на сдружението г-н Румен Стоянов – кмет на град Калофер, поставиха и дискутираха въпроси, свързани с управлението на малките общности, методики за финансиране и развитие, както и подобряване на средата на живот за хората в малките общини, кметства и населени места. Голямо внимание се обърна върху наболелия в последните десетилетия проблем за нацията ни – демографската криза в България, тъй като този срив в числеността на населението е осезаем в най-голяма степен в малките населени места.

         В резултат на проведените дискусии и обсъждания се затвърди решението, че е необходимо да се постави начало на голямо Гражданско движение, което да обедини различни граждански, неправителствени и браншови организации, за да бъде спомогнато изграждането на нов модел на административно управление.

         Участниците коментираха възможността за промяна в механизма на управление на малките общини, както и нови подходи за развитие на тези населени места, които често остават извън „светлините на прожекторите”. Акцент бе поставен и върху разбирането, че гражданите носят основна отговорност за качествения контрол при взимането на важните управленчески решения.