Говорилня и приказвалня, дори и да се допускат, трябва да се прекратяват

         Състоя се публично обсъждане на окончателния годишен план на бюджет 2021 г. и отчета на бюджета на Община Несебър за с.г. Обсъждането се водеше от ресорния зам.-кмет Иван Гургов,и.д. кмет на Община Несебър, а данни за разпределението и разходването на средствата изнесе началникът на отдел „ФСО“ Георги Маринов.

         В началото на обсъждането г-н Гургов припомни, че уточненият план на бюджета за 2021 год. е бил 71 224 385 лв.Бяха изнесени данни, че в бюджета на общината за 2021 г. са били планирани приходи от имуществени данъци в размер на 25 060 000 лв, като отчетът към 31 декември на същата година показва събираемост от 34 468 207 лв. Постъпленията от общински такси по план са били 22 559 212 лв., а по отчет са 21 038 574 лв., в това число от битови отпадъци – 14 392 731 лв. и приходи от технически услуги – 410 958 лв. Размерът на планираните приходи от концесии е бил 1 000 000 лв., а са реализирани 251 815 лв. Планът на държавните дейности е бил в размер на 18 021594 лв., като от тях на отчет са изразходвани 17 286 219 лв.

         По план за капиталови разходи са отделени 18 628 168 лв., а са изразходени 10 747 140 лв., като по еврофондове сумата за 2021г. е 3 368 777 лв.В Заседателната зала присъстващите бяха информирани също, че продължава доброто сътрудничество между Община Несебър и Министерството на финансите чрез системата за обмен на информация. Благодарение на нея се предоставя информация за платените данъци и такси от физически и юридически лица.

         Сред публиката присъстваха представители на на Община Несебър, Общински съвет-Несебър, СНЦ „Черно море”-Несебър, СНЦ „ БЧК – Филиал – Несебър”,. „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър, СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – Несебър, .СНЦ «Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър», «Демократичен съюз на жените – Несебър», Обществен съвет – Несебър, гражданска инициатива „ Собственици на Слънчев бряг- запад”,настоящият общински съветник Петър Тодоров, ексобщинският съветник Аристид Каравидов, др.общественици.

         По-рано, на публичното обсъждане бяха поканен да вземат участие всички заинтересовани лица от местната общност на Община Несебър да изразят становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета.Тези заинтересовани имаха възможност да предоставят в деловодството на Общински съвет най-късно до 17.00 ч. на 20.06.2022 г. Проверката установи, че към часа -17.06.2022, за приключването на бюджета не са постъпили никакви допълнителни становища, нито каквито и да са били въпроси.

         Вместо да прекрати обсъждането, и.д. кмет на Община Несебър Иван Гургов допусна въпроси от неподготвените представители на Обществения съвет, които пък в края на краищата се превърнаха в говорилня и приказвалня. И съвсем накрая, бяха прекратени от водещия.