СНЦ „Черно море” – Несебър чества 10 годишнината си

         Представителите на 14 пенсионерски клубове в община Несебър се събраха в ресторант „Ирис” в Слънчев бряг за честването на 10 годишнината от СНЦ „Черно море” – Несебър.Учредяването на Сдружението е от края на 2010 г. с писмо от кмета на Община Несебър Николай Димитров до пенсионерските клубове и отправено искане за създаване на Сдружени на пенсионерите от Общината.

         14-те пенсионерски клубове се събират на 05.06.2012 г. и основават Сдружение с нестопанска цел / СНЦ/ „Черно море-Несебър“.Сдружението е регистрирано на 21.06.2012 г. и вписано на 26.06.2012 г., а за председател на сдружението е избран Димитър Стоянов.В Управителния съвет са избрани още: Петра Ставрева- зам.председатели и членове:Трайко Божинов и Яни Пехливанов.

         Всяка година Община Несебър сключва договор със Сдружението за отпускане на субсидии за подпомагане на пенсионерските клубове в общината. С парите от общината клубовете работят по-усърдно и по-рационално. Това ръководство продължава да работи до 18.02.2020 г., а след това се избира ново ръководство. За председател е избран Павел Павлов, Петра Ставрева става зам.председател, Магдалена Мандулева – секретар, за членове са избрани още: Бистра Кондакчиева, Величка Стоянова, Донка Шимова и Златка Иванова.Новоизбраното ръководство променя стила на работа на Сдружението: пълна прозрачност и откритост на всяко взето решение, уеднаквяване при воденето на отчетността на всички клубове, нов метод на разпределенията на субсидиите, давани от община Несебър – по равно за всеки член на СНЦ, избягване на двойното членство по клубовете само за територията на общината, нов метод за първоначалната регистрация /приемане / на новите членове, годишни отчети на клубовете към община Несебър и отделно към СНЦ.

         Управителният съвет се събира периодично, решава възникналите проблеми, придържа се към системните указания на методическа помощ по места на клубовете и в центъра, масово се включват в организираните мероприятия.

         На честването на годишнината в ресторант „Ирис” по предложение на председателя Павел Павлов събитието започна с едноминутно мълчание към възпоминанието на починалите пенсионери.На тържеството присъстваха гости от община Несебър и бизнесмени.По случай 10 годишнината на СНЦ „Черно море” председателят Павлов връчи юбилейни грамоти на Димитър Балинов, Петра Ставрева, Атанас Кръстев, Величка Нищелков, Трайко Божинов.

         Празненството премина с много поздравления за всички клубове.Домакини на тържеството бяха сем. Георгиеви-съдържатели на ресторант „Ирис”. Председателят Павлов благодари на ръководството на Община Несебър, на кмета на общината Николай Димитров, председателят на Общинския съвет Румен Кулев и всички общински съветници, за безрезервната помощ, осигурявана от субсидията на 93 000 лв/ годишно за пенсионерските клубове на Сдружението.

         Празненството продължи с песни и танци от оркестър „Просеник”. На йониката беше Хасан Хасан, на гайдата Венелин Върбанов, а певица бе Мариана Илиева.