За оказаното внимание, грижа и помощ

         В  Клуба на пенсионерите – Слънчев бряг,Община Несебър, се проведе делегатско събрание на 14-те пенсионерски клубове в Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Черно море-Несебър“. С едноминутно мълчание в памет на починалите пенсионери събранието започна с председателя на Сдружението Павел Павлов.В самото  начало председателят Павлов отново  припомни действащия Вътрешен правилник на пенсионерските  клубове, който трябва да се спазва в другите клубове.

         На годишното  общо събрание председателят Павлов представи отчета за извършената дейност през изтеклата 2021 г., както и  финансовия отчет на Сдружението. Имаше разисквания за приемане по бюджета за 2022 г., водени от Магдалена Мандулева – секретар на УС на СНЦ „Черно море”. И тази година  субсидиите за подпомагане на пенсионерските клубове в Общината  бяха разпределени по равно за всеки член, а членовете на Сдружението са 1512.

         По време на събранието председателят Павлов отговори изчерпателно на възникналите въпроси, присъстващите гласуваха единодушно по взетите точки в дневния ред, а след това бе обявено, че 10 – годишнината от учредяването на СНЦ „Черно море” ще се състои на 3 юни от 12 ч. в ресторант „Ирис” в Слънчев бряг.

         Преди закриването на събранието от секретаря на Сдружението Магдалена Мандулева, председателят Павлов още веднъж изказа благодарността  към кмета на Община Несебър Николай Димитров и  всички общински съветници в Общинския съвет за оказаното внимание, грижа и помощ, които полагат към хората от третата възраст.