УЧАСТИЕ НА ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“- СЛЪНЧЕВ БРЯГ В НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

         В периода 28 – 29 април 2022 г. ПГТ „Иван Вазов“ – Несебър, к.к. Слънчев бряг осъществи среща с цел споделяне на опит между училищата по НП „Иновации в действие“, МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

         Сътрудничеството бе осъществено с ПГИТ „Алеко Константинов“- Велинград като иновативно училище домакин. На срещата като партньори по програмата участие взеха и учители и ученици от ИСУ „Иван Вазов“ гр. Бургас и Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня.

         Всяко от училищата представи своя презентация, споделяща историята на гимназията, традициите в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, екскурзоводството, икономиката и екипната работата по проекти и Европейски програми.

         Гостуващите екипи имаха възможността да наблюдават открит урок по УП екскурзоводско обслужване, туристическа анимация и чужд език по професията – английски език.

         На кръгла маса се обсъдиха ползите и трудностите при прилагане на съдържателно-езиково интегрирано обучение в часовете по професионална подготовка.

         Срещата приключи с културно-опознавателна обиколка из Велинград и с. Дорково. Ученици представяха културните забележителности на града чрез беседа.

         Обменът на иновационни практики между гимназиите беше много интересен и ползотворен.