Почистването на морското дъно около Несебър е по проект с европейско финансиране

         Стотици автомобилни гуми, железа, кофи и други отпадъци бяха извадени от акваторията на несебърския полуострова в периода  на първата кампания по почистване на морското дъно, проведена в рамките на проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.

Складираните гуми са отпадъци, извадени от морското дъно край Несебър, а почистването е осъществено по проект с европейско финансиране.
Складираните гуми са отпадъци, извадени от морското дъно край Несебър, а почистването е осъществено по проект с европейско финансиране.

         Извадените отпадъци, натрупани най-вече в следствие на риболовни дейности в района на  несебърското пристанище, бяха транспортирани до Претоварна станция – Несебър, където ще бъдат сортирани и предадени за рециклиране. Предстои да се проведе второ дистанционно изследване, което ще оцени постигнатите  резултати. След това ще се извърши повторна кампания за почистване, за да се извадят още отпадъчни предмети, които все още лежат на морското дъно.

         Изпълнението на проекта ще продължи до 26.08.2022 г., като целта е да се подобри максимално статуса на екосистемата в Черно море и да се намали ефекта от човешкото замърсяване.