С апел до президента да запази целостта на Община Несебър

         Хиляди подписи в подкрепа на искането за запазване целостта на Община Несебър бяха внесени в президентството днес. Към подписката бе приложено и отворено писмо от жители на Община Несебър от всички населени места: Несебър, Св. Влас, Обзор, Оризаре, Тънково, Гюльовца, Кошарица, Равда, Паницово, Баня, Приселци, Козница, Раковсково и Емона.

         В него гражданите отправят апел към държавния глава –г-н Румен Радев, да инициира задълбочен анализ на обстоятелствата и процедурата, завършила с Решение № 253/ 24.03.2021 год. на Министерски съвет, с което се допуска образуване на нова община с административен център гр. Обзор.

         Посочени са и множеството правни нарушения, които оставят впечатлението и горчивия привкус за незаконосъобразност, съпътствала целия процес.В писмото се изтъкват негативните последици, които ще окажат влияние върху живота на жителите и особено на тези, пряко засегнати от евентуални промени. Посочено е, че една нова административно-териториална единица няма да може да покрие съществуващите финансови дефицити, които Община Несебър ежегодно поема.

         Изразяват се съмнения относно жизнеспособността и функционалността на проектообщина Обзор, както и че корпоративно-частни интереси стоят зад искането за обособяването на нова община. В писмото се изтъква, че жителите не желаят да са „част от тази авантюра с неясни перспективи и съмнителни резултати“ .