ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА НЕСЕБЪР ЗА 78 510 000

         Общинските съветници приеха бюджета на Община Несебър за 2022 година. Тенденцията той да е социално ориентиран се запазва. В дневния ред на априлската сесия на местния парламент бяха включени 45 точки, като най-важна  беше проектът за бюджета на Община Несебър за 2022 г.

         Бюджетът за настоящата година е в размер 78 510 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2021 г. от  869 484 лв. Чрез неговите инструменти местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществени структури.

         Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика, която намира изражение в следните цифри: за образование  държавното финансиране е  14 677 465 лв., местни и дофинансиране – 3 556 665 лв. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, държавното финансиране е в размер на 454 070 лв., а  дофинансирането от местния бюджет е 980 900 лв.

         Помощите отпускани за новородено дете запазват размера си – 2000 лв. Заделените средства за жителите на общината, нуждаещи се от хемодиализа са 60 000 лв. Запазват се  намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт, като  общината  отделя до 130 000 лв. по това перо. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „Инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрение на Общински съвет, са в размер на 800 000 лв.

         Община Несебър е сред малкото, които подпомагат със значителни средства  дейността на читалищата на своята територия. Държавната издръжка за читалищна дейност е 272 217 лв., а общинското дофинансиране е в размер на 360 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 93 000 лв.  700 000 лв. ще бъдат отпуснати на спортните клубове. Планираните средства за командированите полицаи и пожарникари, както и за гориво, материали  др.,  са в  рамките на 390 000 лв. Средствата за подпомагане на църкви и сдружения с нестопанска цел са 130 000 лв.

         Капиталовата програма за 2022 г.  е в размер на 13 662 000 лв. Строителната програма за нови и преходни обекти възлиза на  11 189 100  лв., а програмата за проектиране е в размер на 497 500 лв. Допълнителни капиталови разходи се предвиждат за офис техника, стопански инвентар и закупуване на техника, необходима за работата на БКСО – Несебър. Те са в размер на 1 975 400 лв.

         И през тази година продължава работата по проекта за изграждане на анаеробна инсталация, който Община Несебър реализира съвместно с общините Бургас и Поморие.

         Средства са предвидени за доизграждане  на  спортната зала на градския стадион в Несебър. Финанси са отделени за вече стартиралата реставрация на мелницата на провлака.

         Със средства от бюджета ще се извърши реконструкция на осветлението по улиците „Иван Вазов“, „Любен Каравелов“, „Васил Левски“, „Плиска“, „Изгрев“ и др. в Новия Несебър. През тази бюджетна година ще бъде завършена  тротоарната мрежа  и велоалеите в комплекс „Черно море“.

         По линия на европейското финансиране местната власт  продължава да работи по няколко проекта, най-значителният от които е „Рехабилитация/ реконструкция на рибарско пристанище Северна буна-Несебър“. Със средства по европрограма ще продължи изграждането на скейт парка  на северната алея в Новия Несебър.  През тази бюджетна година започва  реконструкция на корпуса на СУ „Любен Каравелов“ в Стария град, съфинасирана по програма „Красива България“. Продължават и дейностите  по програмата за „Морско дело и рибарство“, по която ще бъде финансирано и изграждането на  екопътека в района на село Кошарица.

         Община Несебър е заделила финансов ресурс за паркинги и тротоари в обхвата на ул. „Първа“ в Слънчев бряг. В участъка от кръговото кръстовище /до стадиона/ до моста на река „Хаджийска“ ще бъде монтирано ново улично осветление. Заложено  е изграждане улици и улично осветление в район от кв. “Пясъците“ в зона Запад срещу хотел „Континентал“. Предвидени са средства за разширяване на съществуващо трасе на улица между основния транспортен разпределител на к.к.“Слънчев бряг“ и първокласния път I-9 при разклона за с.Кошарица, с осигуряване на две ленти.

         През тази година трябва да се завърши модернизацията и разширението на ДГ „Слънце“ – Слънчев бряг.

         За Обзор  се заделят средства за приключване на проекта за  паркоустройство и благоустройство на  централната градска част. Финанси са предвидени и за основен ремонт на главен канализационен колектор и крайбрежната алея на града. Продължава изграждането на общински паркинг за 36 автомобила  и детска площадка в Обзор, съфинансирано по европроект.

         За Свети Влас са отделени средства за проектиране на две спортни игрища – за мини футбол и мултифункционално за баскетбол и волейбол и паркинг зона.  Съоръженията ще са разположени над завършващия се градски стадион в рамките на  спортно-рекреационен парк.

         В Равда се реконструира улица „Кирил и Методий“, по която ще се монтира и ново осветление. По околовръстния път – ул. „България“, също ще бъде монтирано енергоспестяващо лед осветление. Финанси са заделени и по  проекта за преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в Равда.

         Средства са предвидени  за  монтиране на осветление по велоалеята от Слънчев бряг до селищно образувание „Чолакова чешма“.

         В рамките на бюджетна година ще стартира изграждането на водопровод в село Оризаре.

         С финанси от отчисления от РИОСВ общината продължава монтажа на подземните контейнери за разделно събиране на отпадъци в населените места. Предвижда се и закупуване на нова техника.

         Както всяка година  за всички населени места са предвидени средства за рехабилитация на уличната мрежа, осветление, тротоари и общински сгради и други текущи ремонти.

         Община Несебър разполага и с множество готови проекти, за които ще търси финансиране ОН.