Председателят Румен Кулев насрочи 45 точки за заседанието на Общинския съвет

         Председателят на Общинския съвет Румен Кулев насрочи заседанието на Общинския съвет – Несебър на 5 април.

         С най-много точки – 21 в проектодневния ред ще докладва Костадин Нищелков – председател на Комисията  по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда .

         С 14 точки ше докладва Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

         Петър Тодоров -председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет ще докладва по 7 точки.

         В Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми вместо  председателя Върбан Кръстев ще докладва заместник – председателя Георги Манолов – с 3 точки, в която включва т.22 – проектобюджета на Община Несебър.