Председателят Румен Кулев насрочи петте постоянни комисии

         Председателят на Общинския съвет Румен Кулев обяви, че на 29.03.2022 – вторник ще се проведат петте заседания на постоянните комисии на Общинския съвет.

         Заседанието на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет с председател Петър Тодоров ще  от се състои от 9,30 до 11,30 ч. Комисията  по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности  с председател Георги Манолов ще заседават от  11,30 до 12,30 ч. Заседанието на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия с председател Славчо Станелов ще се проведе от  12,30 до 13,30 ч.

         Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда с председател Костадин Нищелков ще заседават от 13,30 до 15,30 ч., а последната Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми с  председател Върбан Кръстев ще заседава от 15,30 ч.