Деян Атанасов с второ място на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

         Възпитаникът на СУ „Любен Каравелов” – Несебър Деян Емил Атанасов от 6 б  клас се класира на второ място със 72,5 точки на областния кръг на олимпиадата по История и цивилизации.

         Олимпиадата по история и цивилизации се провежда в три кръга – общински, областен и национален. В първите два кръга имат право да участват ученици от V до XII клас. До националния кръг на олимпиадата се допускат ученици от VІІ, Х и ХІІ клас.

         Областният кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации се провежда в един ден. Писменият изпит на областния кръг е с времетраене  два астрономически часа за учениците от V до VІІ клас. Тестовите задачи и темите за се изготвят от Националната комисия. Максималният общ брой точки за всички класове е 80.

         Изпитният вариант за учениците от V до VII клас включва задачи със свободен отговор за хронология, понятия, работа с текст, изображение и карта – 60 т., както и задача за създаване на писмен текст – 20 т.

         Преподавател  по история и цивилизации на Деян е Марияна Димова.