С голямо мнозинство пенсионерите преизбраха за председател на Клуба на пенсионера – нова част Павел Павлов

         Членовете на Клуба на пенсионера-нова част в Несебър проведоха годишното си отчетно-изборно събрание. Пенсионерският клуб се оказа тесен да поберат възрастните хора, а това бе продиктувано от съзнанието, че всеки от тях е дал нещо от себе си за утвърждаване на Клуба като свой втори дом и че ратува за неговата съдба и развитие.

         По предложение на действащия председател на Пенсионерския клуб Павел Павлов събранието започна с едноминутно мълчание в памет на починалите ппез последните три години.След това бяха припомнени: Правилника за вътрешния ред в  пенсионерските клубове на територията на община Несебър, Вътрешният правилник на Пенсионерския клуб-нова част и Ръководството на клуба за уредника на клуба и бюфетчик на лицето Стаматка Минчева.

         По първа точка от дневния ред отчетен доклад за дейността на Клубния съвет за тригодишния период изнесе неговият председател Павел Павлов.Той отчете, че Клубът се е превърна в постоянно работещ ръководен орган.Членовете са организирани и са се включили в различни дейности, като честване на национални и общински празници и юбилейни годишнини, рождени и именни дни, екскурзии у нас и в чужбина, срещи с други клубове.

         На разположение на пенсионерите са представени вестници и списания, условия за игра на шах, табла и карти, безалкохолни напитки, сладкиши, чай и кафе на най- ниски цени.

         Докладчикът  представи повторно и за Летописната книга „40 години Пенсионерски клуб-Несебър, нова част. Книгата е започнала от Елена Ранкова през 2000 г. След нея е продължена от Стоянка Прунова, Тонка Чаушева, а е довършена от Павел Павлов – настоящият председател на клуба.Беше споменато, че книгата е осигурена от несебърски спомоществователи.

         Оборудването на Клуба и барчето са изцяло подменени. Изградена е ползотворна връзка и помощ от спомоществуватели, които спонсорират изявите на клуба. Специална благодарност бе отпратена и към кмета на Община Несебър Николай Димитров и Румен Кулев – председател на Общинския съвет.

         Присъстващите изслушаха и отчета на Контролно – ревизионната комисия за целесъобразното изразходване на средствата. Имаше мненията и предложенията при обсъждането, похвалите и споделяне на част от проблемите. Общото мнение се затвърди като цяло, че повече е положителното, свършено през тригодишния периода.Работата на общото събрания продължи с избор на Клубен съвет и Контролно -ревизионна комисия, чиито състави са от седем и съответно от трима души.

         Кулминацията на събранието бе изборът на нов Клубен съвет. За председател на Клуба Диана Николова предложи Павел Павлов, Елена Бабаджанова предложи Пенка Стефанова, а Ангел Стоев предложи Манол Стойков. Преброители бяха Петранка Петрова и Йовка Стоянова, и при гласуването се установи, че от 69 самозаписалите се с най-много гласове – 58/84,05 %  получи Петър Павлов.В клубния съвет бяха избрани още: Златка Христова, Манол Стойков, Диана Николова, Златка Иванова, Величка Георгиева и Рашко Рашков.В Контролно – ревизионната комисия бяха избрани Емилия Петрова-председател, и членове:  Йовка Стоянова и Теменужка Иларионова.

         С първите си думи  новият председател Павлов благодари на пенсионерите за оказаното доверие:  „За мен е огромна чест и отговорност да бъда председател на Клуба на пенсионера. Ще работя с амбиция за обединяване и сплотяване на хората от третата възраст”. Накрая събранието бе закрито с кратка почерпка.