Купувачи предлагаха 200 милиона като разменна монета за Несебър

          Купувачи предлагаха  200 милиона като разменна монета за Несебър

Sub sole nihil novi est*

         Купувачите на платнохода бяха готови за разменната монета          

         Неотдавна  софийски сайт тиражира съобщение за сделка, подготвяща се от собственици на къщи и магазини в Стария Несебър. По последна информация те подготвят регистрацията на юридическо лице, което ще отправи оферта към Община Несебър да изкупи всички имоти, които са нейна собственост.Става  въпрос за сгради, алеи, търговски площи, както и пристанището.
Същото предложение щяло да бъде отправено и към държавата, която е собственик на част от историческите забележителности на територията на архитектурния резерват. Частниците са готови да предложат 200 млн. лв. за всичките имоти, които не са частна собственост. Сумата ще бъде осигурена чрез синдикиран банков кредит от няколко трезора. Като залог ще бъдат представени въпросните имоти.    Парите по кредита щели бъдат връщани на траншове чрез приходите от търговските площи, наеми и такси./Годишният оборот на всички търговски обекти, ресторанти, хотели и къщи за гости в Стария град се изчислява на близо 100 млн. лв/
           
Кандидат-купувачите имали намерение да запазят всички исторически паметници и дори да ги обогатят и реставрират. Преди това обаче щяло да се пристъпи към процедура за изваждане на Стария град от Списъка с паметниците на ЮНЕСКО.            Така новите собственици щели да бъдат неограничени да развиват бизнеса си по тяхно усмотрение. Новото юридическо лице щяло да бъде учредено от всички хора/към 156 семейства/, които имат имоти в старата част на града,уточняват от сайта.

         Не може да бъде,ще кажат някои,а други ще ги допълнят-може, може.

          Тъй като за Несебър /Тогава Месемврия/,от време оно се знае,че всичко е възможно.И той отдавна е използван като размена монета от едни или други власти или заинтеросвани лица.И в случая не става въпрос само за строителството на т.н.делфинариум или за «протестите» срещу събарянето на незаконните строежи на негова территория.

         На 21 октомври 1366 г.войската на Амадей VІ Савойски /Зеленият граф/  превзема Месемврия и подлага на разграбване града и жителите му, които се откупват на цена от 17 558 перпера.Разходът е отбелязан в документацията на ковчежника на графа Антонио Бербери в графата «Подкупи».В началото на март 1367 Амедей Савойски по силата на водените с император Йоан V Палеолог продал града на византийците.За да се издължи на латинците имперторът обложил несебърските жители с контрибуция,която успял да събере в размер на 11 028 перпера* по «курса на Романия» и 545 флорина.

         През октомври 1396 г. турците превземат за пръв път Месемврия, изселват по голямата част от населението му в Чимос и го владеят до 1403,когато по  по силата на сключения договор межуду султан Сюлейман Челеби и Християнската лига,е отстъпен на византийският император Мануил ІІ Палеолог.През 1410-1411 Несебър е отново под турска власт,след като бил завзет от султан Муса.По-късно при разгрома на Муса от Мехмед І,градът отново бил върнат на византийците,които били съюзници на победителя.

         В периода 1421-1444 г. градът,превърнал се в апанажно владение,се разменял между деспоти и императори и техните роднини като зестра за сватби или като трофей след някоя битка с един или съперник.През пролета на 1453г. император Константин ХІІ Драгаш узнавайки,че турците отново се подготвят да завземат Несебър отстъпил с грамота града на унгарския крал Ян Хуниади и макар че сделката не била финализирана докрай,градът паднал в ръцете на Караджа бег като унгарско владение.        Твърде скоро след завземането на Цариград /29 май 1453/ понеже неговото население било силно оредяло султан Мехмед ІІ издал ферман, с който жители на черноморските градове,в.т.ч. и  Месемврия, да бъдат преселени в новата турска столица.

         На тези нови поселенци турските власти дали домове според предишното им имуществено състояние и сан,а също така и земи за обработване.Някои от тях,които успели да се приспособят към завоевателите и установения от тях ред,за кратко време натрупали огромни богатства и добили почетно положение в Цариград,отбелязва Васил Гюзелев в студията си «Очерк върху историята на град Несебър»,обнародвана през 1970 г.

         Както се вижда, нищо ново под Слънцето.

*Нищо ново под Слънцето                                                                                                                                                         *20 каратова златна монета с тегло 4,5 гр., в края на ХІV век с променено златно съдържание 11-16 карата