Почина Николай Каръков, един от основоположниците и дългогодишен ръководител на туризма


                                                                                                             

         Николай Каръков е роден на 01.04.1943 г. в село Долно Ябълково, община Средец, Бургаска област. Започва да работи в туристическия комплекс „Слънчев бряг” през 1968 г.Завършва ВИНС-Варна, специалност „Икономика на вътрешната търговия”.

         Работи в сферата на хотелиерството, на организационна работа, а от 1974 г. преминава през различни отговорни длъжности като  директор на микрокоплекси и ръководството на Главната дирекция. От 01.03.1988 до 1997 г.  е директор на ваканционното  селище „Елените”.

         След освобождаването му от заеманата длъжност е поканен за работа в туристическия сектор при усвояването на крупни инвестиции  и  развитието на нови обекти.

         Половин век  в туризма за Каръков е по-скоро житейска история. Отговорен, поемащ отговорност, обаятелен и организиран, способстващ за просперитета  на туристическия комплекс „Слънчев бряг” и ВС „Елените”.Проявява се като ръководител с мениджърско виждане.За формиране на туристическия продукт се изисква и изпълнява много работа и усърдие, а без личния опит на ръководните кадри това е невъзможно.

         Повече от всякога  използва натрупания си опит, за да  постигне по-висока ефективност в развитието на стопанския и международния туризъм.Човек трябва да „чувства” туризма вътре в себе си, „да гори”. Натрупаният му богат личен опит, е за създаване на редица отговорни и изпълнителни кадри като: сервитьор, готвач, сладкар, администратор, информатор-обменител, барман, екскурзовод, аниматор, шофьор на туристически автобус, микробус, такси и още други.

         Не случайно  името за Каръков се свързва  с това на основоположниците на туристическия комплекс и с  активното си участие в изграждането му. От 1 март 1988 Каръков се превръща в приемник и продължител на развитието и  утвърждаването на ВС „Елените”.

         В периода до 1997 г. ваканционното селище е в развитие, възход и възраждане. Стопанският туризъв в селището постига все по-високи резултати. Човек трябва да е много интелигентен и смел, винаги сред работещите, които имат качествата, способността да мислят перспективно, да поемат рискове, защото знаят, че без пресметнат риск, няма успех както при социализма, както и понастоящем. В процеса на изграждането Каръков е от силните послания  със способностите и уменията си за използване на ситуацията при вземане на управленските решения.

         Силата на решенията е в това, че е  „уловен” конкретния исторически момент и много от тези решения са вземани „на момента”.Наскоро питах Каракъв „Доволен ли се от това, което направи през своя живот?”, и отговорът му беше ясен и категоричен:

         „Човек не трябва да живее само, за да работи, а  трябва да работи, за да живее.И то да работи така, че да създава възможност за достоен живот и на другите ”.

         Затова ще помнят много от приятелите, другарите, и съратниците за Николай Каръков.