СУ „Любен Каравелов“ – Несебър на прага на новата учебна година

         
Най-голямото училище на територията на Община Несебър е готово да посрещне своите възпитаници през новата 2021/2022 учебна година.

         
Приключва поетапното реновиране на класните стаи,  които са оборудвани с нови,  съвременни мебели, създаващи уютна и творческа атмосфера за работа. Изцяло обновен е и ресурсният кабинет,  в който се провеждат занимания на деца със специални образователни потребности.

         
Новоизграденият  кабинет по Компютърно моделиране и информационни технологии ще предложи на учениците обучение с високотехнологична апаратура. От тази учебна година несебърското училище е одобрено да работи по проект „Еразъм+“.

         
Педагогическия персонал е обезпечен с лаптопи, осигурени са  и електронни устройства за ученици в нужда по проекта „ Равен достъп до образование“. Изпълнен е държавният план прием след завършен VII клас в три паралелки.

         
Сградата разполага с робот – платформа за изкачване по стълби на инвалидни колички, закупен със  средства, осигурени  от Община Несебър.

         
Ръководството на училището е създало нужната организация за нормалното протичане на учебната година при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.