Отпуснаха средства за сдруженията с нестопанска цел

         С 20 гласа „за” общинските съветници гласуваха за отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

         Средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейности на територията на община Несебър са в размер на 73 850 лв:

 1. „Дружество на инвалидите Обзор” – гр. Обзор – 2 800 лв.
 2. СНЦ „БЧК – Филиал – Несебър” – 4 200 лв.
 3. СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – Несебър – 4 200 лв.
 4. „МКББ Тодор Александров” – гр. Несебър – 2 800 лв.
 5. СНЦ ”Вардарско слънце” – гр. Несебър – 2 100 лв.
 6. Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – Бургас,  – 2 100 лв.
 7. „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър – 4 900 лв.
 8.  Гръцко Дружество  „Месамбрия” – Несебър – 2 100 лв.
 9.  Демократичен съюз на жените – Несебър – 1 400 лв.
 10. Общински театър – Несебър – 14 000 лв.
 11. Ловно-рибарско дружество  „Несебър” – 3 500 лв.
 12. Ловно-рибарско сдружение „Балкан – 2012” – 3 500 лв.

13.»Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» –  Несебър – 2 100 лв.

 1. «Движение на жените от община Несебър»  – 1 400 лв.
 2. СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър» – 2 100 лв.
 3. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 2 800 лв.
 4. Общинска организация Движение Русофили – Несебър – 1 400 лв.
 5. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ – 700 лв.
 6. Сдружение с нестопанска цел «Делфин Обзор» – Обзор – 2 800 лв.
 7. «Терпсихора» – танцово студио «Импулс» – Свети Влас – 1 400 лв.
 8. Регионална организация на слепите към съюза на слепите в България – 2 100 лв.
 9. Сдружение „Местна младежка организация – МОРАЛ“ – 1 400 лв.
 10. Сдружение „Несебър АРТ“ – 2 100 лв.
 11. Дружество на несебърските художници – 2 100 лв.
 12. Сдружение „Контролен граждански блок“ – 1 050 лв.
 13. Сдружение „Клуб Би Лейди“ – 1 400 лв.
 14. Тракийско културно-просветно сдружение „Капитан Петко воевода“ – 1 400 лв. Резервният фонд е в размер на 6 150,00 лв., с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, след изрично решение на Общински съвет-Несебър.