Резултати от рефередума вече са ясни

         Данните от проведения на 4 юли референдум в селата: Баня, Емона, Паницово, Козница се оказа феноменален със своята активност. В референдума са участвали 176 гласоподаватели от общ брой 231 гласоподаватели или 76.19%, т.е повече от изискуемите 40 % (или 93) от гражданите с избирателни права в съответните населени места.

         От Общинската избирателна комисия-Несебър е изпълнена и втората  задължителна предпоставка на чл. 41, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, а именно с „да“ са отговорили 76,14%, т.е. повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

         На проведения местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли предложението с.Баня, с Емона, с.Паницово и с.Козница да останат в границите на община Несебър?“ и съгласно разпоредбите на чл. 40 от същия закон, ОбИК – Несебър съобщи, че от 176 гласоподаватели, 134 са гласували жителите от четирите селища да останат в границите на община Несебър със „за”- 76,57 %, а другите-41 са гласували „против”- 23,47 %.

         Този положителен вот на жителите е повече от категоричен и е валиден,че за  един местен референдум, са нужни най-малко 40% избирателна активност и повече от половината гласове да са положителни.

         Всичко това обаче не означава със сигурност, че четирите села ще се присъединят  направо към община Несебър, а и за референдума на т.н. Община Обзор, все още няма указ на президента.
Допитването на 4 юли е по принцип, а след това решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас, по реда на чл.42  от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление в седемдневен срок от обявяването му.

         След това се стига до областния управител на Бургаска област, от там  до Министерския съвет и Президентството. При всички случаи положителният  вотът на четирите села е предизвикателство нагоре по властовата верига.