Председателят на Общинския съвет на БСП-Несебър Яни Янулов с поздравителен адрес до юбиляря Тодор Костадинов

         От  10 – летието към 80 – летието, това изпрати председателят на Общинския съвет на БСП-Несебър Яни Янулов  до поздравителния адрес на юбиляря Тодор Костадинов.

                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП –  НЕСЕБЪР                                                                                                                                                            ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

 ДО                                                                                                                                                                                             Тодор КОСТАДИНОВ,                                                                                                                                                                     Първи секретар на Общинския комитет на БКП – Несебър                                                                                                           /1979-1989 г./,                                                                                                                                                                         Юбиляр

         Уважаеми другарю Костадинов,
         Приемете най-сърдечните ни поздравления по случай Вашата юбилейна 80-годишнина. От името на Общинския съвет на БСП – Несебър, и лично от мое име, бих искал да изразя нашето уважение към Вас, издигнат и избран за Първи секретар на Общинския комитет на БКП – Несебър през 1979 г. и управлявал десетилетието на партията единодушно до 1989 г.
         Вашата впечатляваща биография започва през 1967 г., където сте избран за член на БКП, учител, работил в Окръжния комитет на ДКМС, инструктор в Окръжния комитет на БКП, курсист в АОНСУ при ЦК на БКП, а впоследствие завършва аспирантура и става доктор на философските науки, а от1975 г. работите в системата на Окръжното управление на МВР – Бургас.
         Вашето управление през десетилетието е било в развитието на партийната организация и обърнато с лице само към едно – към живота на хората и към техните тревоги , към решаването на техните проблеми.
         През годините ръководството на партийната организация и община Несебър са постигнали значителни успехи и признание и това се дължи на последователната политика, приемственост и надграждане за благосъстоянието на общината.
         Няма как да не отбележим, че чрез вашата упорита дейност, усърдие и воля развихте основите на партийното строителство в Несебър, а за добрата си работа бяхте награждаван многократно.
         Скъпи другарю Костадинов, пожелаваме Ви крепко здраве, сили, увереност, и да запазите мирогледа си светъл.
         Честита юбилейна 80 – годишнина!

22.06.2021 г.                                                                                                                                                                  С уважение: Град Несебър                                                                                                                                                                 Яни ЯНУЛОВ,                                                                                                                            Председател на Общинския съвет на БСП – Несебър