Поздравителен адрес до земляка – юбиляр Тодор Костадинов на 80 години

 

Поздравителен адрес до земляка – юбиляр Тодор Костадинов на 80 години

Ето какво пише кметския наместник Емил Огледалов от село Баня до Тодор Костадинов:

                                                Бог ни дава дните – останалото са възможности                                                                                                                              КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – СЕЛО БАНЯ                                                                                                                                                       ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО                                                                                                                                                                                              Тодор КОСТАДИНОВ,                                                                                                                                                                    роден на 22 юни 1941 г.,                                                                                                                                                          Земляк,                                                                                                                                                                                    Юбиляр

         Многоуважаеми господин Костадинов,

         Ние, земляците от кметство село Баня, и от мое име, най-сърдечно Ви честитим 80-годишния юбилей, и от сърце Ви пожелаваме здраве и дълголетие!
         В този празничен ден, ако обърнеш поглед назад в миналото, ще видиш успехите, които си постигнал за развитието на нашето село Баня, град Несебър и общината.
         Ние, земляците помним Вашата биография, започната през 1965 г. като учител в баненското училище, работил в Окръжния комитет на ДКМС, инструктор в Окръжния комитет на БКП, курсист в АОНСУ при ЦК на БКП, а впоследствие завършва аспирантура и става доктор на философските науки, а от 1975 г. работите в системата на Окръжното управление на МВР – Бургас.
         Бог ни дава дните – останалото са възможности.А Вие драги господин Костадинов, за целия си периода 1979-1989 г. заемате и ръководите развитието и напредъка на Община Несебър. Всички възможности, които са се откривали пред селото и общината по онова време, са били използвани по най-добрия начин. Ние, земляците си припомняме, че с Вас чествахме учениците на 53-годишнината от Випуск-1965 г. на ОУ „Христо Ботев”- с.Баня. Изказваме благодарност към твоето дело като учител, към просветната ти мисия, неуморния труд и усилията да научите нашите възпитаници да бъдат преди всичко хора и личности с добродетели.
         Ние, земляците ти пожелаваме още дълги години да бъдеш жив и здрав!
         Село Баня се гордее с теб!
         Честит 80-годишен юбилей!

22.06.2021 г.                                                                                                                                                            С уважение:
Град Несебър                                                                                                                                                   Емил ОГЛЕДАЛОВ
Кметски наместник в село Баня