Открит урок за ползите от рециклирането в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

         Откритият урок бе по актуалната тема за рециклирането и се проведе в 3г клас на несебърското училище с класен ръководител Наталия Антонова. Занятието бе водено от активисти на Клуб по интереси БМЧК при СУ „Любен Каравелов“ с ръководител Паунка Русева.

         Часът премина в духа на старите традиции като знанията бяха предадени чрез взаимния метод на обучение – от по-големи, на по-малки ученици.

         На екологичната инициатива присъстваха гости от 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София, както и от ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово, обл. Пазарджик, които бяха на посещение по НП „Иновации в действие“, заедно със своите ръководители.

         Сборната група се запозна с презентация представена от Дарина Ганчева от 11б клас, относно рециклирането и ползите от него. Децата имаха шанса да покажат наученото по темата чрез отговаряне на въпроси, за чиито отговори получиха корони, като герои на рециклирането. Те играха разделна игра и дадоха втори шанс за живот на обикновена тоалетна ролка, използвайки въображението си и рисувайки.

         Откритият урок демонстрира как съвместната работа на големи и малки ученици по значими и актуални проблеми на съвремието, дава необходимите резултати.

         Той премина неусетно, изпълнен с усмивки, интересни занимания и придобиване на нови знания и умения.