Гласуването за референдума в с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с.Козница ще започне на 4 юли

         Предварително Инициативният комитет внесе подписка за референдум „Подкрепяте ли предложението с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница да останат в границите на Община Несебър“.

         Подписката бе с решение №227/08.04.2021 г. и депозирана до председателя на Общинския съвет-Несебър, с копие до кмета на Община Несебър, внесоха регистъра по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Членовете на Инициативния комитет са седем, а председател е Росица Ракова,като в подписката с постоянен адрес към 08.04.2021 г. са вписани 164 жители от съставните селища.

         В протокола от 29 април на ГД на ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството се установява,че броят на коректните записи са 139,а подписката е подкрепена повече от предвидения минимум- 1/10 /една десета/ от гражданите с избирателни права.

         На това основание Общинският съвет-Несебър ще следва да приеме решение за провеждането му при условия,че поставените въпроси не противоречат от чл.26, ал.2 от ЗПУГДВМС.

         По ирония на съдбата на 4 юли е и 60 годишнината на в.”Слънчев бряг прес”

         Преди това общинските съветници на два пъти с огромно мнозинство гласуваха „против” Обзор и съставните селища да се отделят от община Несебър, но областният управител на Бургаска област Вълчо Чолаков успя да прокара обзорския референдум.