В СУ “Любен Каравелов“ – Несебър наградиха лауреати в конференции по гражданско образование и философия

         На официална церемония директорът на СУ „Любен Каравелов“  Ирина Велкова награди отличилите се ученици,  участвали през изминалите месеци в конференции по гражданско образование и философия и техният преподавател Екатерина Пеева.

         В 25-та ученическа философска конференция „Човек – свят“ учениците имаха възможност да представят и защитят творбите си в онлайн среда. Те дискутираха и анализираха съвместно с участниците от цялата страна и журито по разнообразни теми, свързани с лесните и трудни житейски уроци, силата на вярата и революцията.

       Всички представители на СУ „Любен Каравелов“ бяха класирани за участие  на национално ниво. Там несебърското училище беше представено от Ема Белорешка – 8б клас, Ема Андреева – 9а клас, Оливиа Клемпка – 10б клас, Семен Станев -11а клас и Валентин Георгиев – 12а клас.        Отличени бяха и несебърските представители в  7-мата Национална конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ с акцент върху морални качества, духовни ценности и в частност влиянието на пандемията върху обучението в електронна среда, въздействието в семейството и отраженията  в обществото.

       Единадесетокласници  от гимназиален етап участваха в дискусии с други ученици, учители и професори, с които обмениха знания, мнения и опит. Наградени за отлично представяне бяха Илина Пикова – 11а клас и Айсу Юмер – 11б клас. Бронзови медали и третите места в България бяха спечелени от Михаела Валейова в категория “Есе” и Дарина Ганчева в категория “Презентация” от 11б клас.

       Директорът на училището Ирина Велкова поздрави наградените ученици и техният преподавател Екатерина Пеева за отличното представяне в престижните прояви и им пожела много бъдещи успехи, целеустременост и вяра в собствените  сили и възможности.