Ограничителен режим за движението на МПС в Несебър от 15 април

Oт 15 април влиза в сила ограничителен режим за движението на МПС в Несебър

         Общинският съвет –Несебър гласува за решението на основание  чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1,  приемането на схемата за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 15/04.02.2021 г.

1.От 15 април въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

2.Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул.”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3.Въвежда график за зареждане на търговските обекти от 7,30 до 12,30 ч.

4.Осигурява се достъп и възможност на туристите и гостите на града желаещи да се настаняват в средствата за подслон на територията на град Несебър-стара част, като същите се обръщат към служителите на „КПП- паркинг-Север голям, които ще представят оборотна магнитна карта,след представяне на резервация или друг документ, удостоверяващ за настаняване в града.Настаняването трябва да се извърши в рамките на 1 /един/ час, след което автомобилите се извеждат от територията на града.

Организацията на движението по улиците „Месамбрия”, „Митрополитска” и „Мена” е еднопосочно, като същите са сигнализирани с пътни знаци.

         Достъпна за зареждане на търговските обекти разположени в отсечката от ул. „Струма” до ул. „Любен Каравелов”, гр. Несебър – нова част – ул. „Отец Паисий”, наименувана „пешеходна алея”,съгласно Приложение №1-схема,към чл.1,ал.2 от Наредбата за реда и условията за паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър да се извършва във времето от 7,30 до 11,30 ч.,без право на паркиране.

В град Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 до 24.00 ч. от 15.05.2021  до 15.09. 2021 г.

         Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.Град Несебър – стара част: Паркинг „Север – голям”,Паркинг „Север – малък”,Паркинг „Морска гара”,Крайбрежна алея – юг

2.Град Несебър – нова част:Паркинг „Любен Каравелов”,Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и репатрирани МПС – целогодишно,Паркинг „Пощата”, Паркинг „Яхтено пристанище”,Паркинги в ж.к. „Черно море”.

3.к.к. Слънчев бряг: Паркинг до ресторант „Млечен бар” .

4.Град Обзор: Паркинг „Стадиона”,Паркинг до „Детска градина”,Паркинг „Градски парк”,Паркинг на ул. „Черноморска”,Паркинг на ул. „Трети март”,Паркинг „Ореха” и като наказателен,Паркинг кв. „Север” 

5.Град  Свети Влас: Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен, Паркинг „Централен плаж”

Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете: Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. Слънчев бряг- запад, ж.к. „Черно море”да се определят зони за платено паркиране. Същите се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДвП. 

Определя зони за кратковременно паркиране: – за гр. Обзор – паркинг пред кметство.

– за гр. Свети Влас – паркинг пред кметство гр.Свети Влас

В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДвП места за хора с ограничени възможности. 

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране. 

VІІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

  • гр. Несебър– стара част– за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
  • гр. Несебър– нова част за спиране и паркиране – паркинги „Вятърна мелница”.
  • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.
  • Превозните средства, извършващи атракционни превози,превози до аквапарковете и джип сафари, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

         Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

         Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на кмета на Община Несебър.

         Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас, с. Равда и к.к. «Слънчев бряг-запад», да се извършва включително и с технически средства съгласно ЗДвП.

         Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност  се осъществява със заповед на кмета на Община Несебър.

                                                                                                  Максим Момчилов