Съфинансират Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ – Бургас.

         Общинският съвет – Несебър с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие решение №201.

         На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпусна сумата от 5 000 лв. за покриването на текущи разходи, заплати на персонала и поддържане на гореща телефонна линия на Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ – Бургас.