48 точки са в проекто дневния ред на Общинския съвет

         Председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев насрочи заседанието на Общинския съвет на 29.03.2024 г.

         Христо Яръмов – председател на Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще докладва с най-много точки- 20

         Председателят на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда Костадин Нищелков ще докладва по 13 точки.

         Благой Филипов – председателят на Комисия по бюджет и финанси ще докладва по 10 точки.

         По две точки ще докладва Вержиния Георгиева – председател на Комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности.

         В Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят Кирил Киров ще докладва също по две точки.

         А председателят на Комисията по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество Сотир Наумов ще докладва само по една точка.