Насрочени са постоянните комисии на Общинския съвет в Несебър

         Председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев насрочи постоянните комисии на Общинския съвет на 22.03.2024 г.

         В Заседателната зала на община Несебър първото заседание е насрочено от 10,30 до 11,00 ч., по което ще докладва Вержиния Георгиева – председател на Комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности.

         В Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет за времето 11:00 – 12:00 ч.ще докладва председателят Кирил Киров.

         Председателят на Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество Сотир Наумов ще докладва за времето 12:30 – 13:30 ч.

         Председателят на Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда Костадин Нищелков ще докладва за времето 13:30 – 14:30 ч.

         Благой Филипов – председател на Комисия по бюджет и финанси ще докладва за времето 14:30 – 15:30 ч.

         Христо Яръмов – председател на Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще докладва от 15:30 ч.