За влиянието на гвелфите и гибелините в Несебър

         За влиянието на гвелфите и гибелините можем да прочетем още в „Божествена комедия” на Данте Алигиер, публикувана през 1321 г.Тогава политическото разделение във Флоренция е вече не между гвелфи и гибелини, а между бели и черни гвелфи.

         Изначално те се разделят на споменатите два лагера заради семейни и други местни противоречия, а после вече границата минава по въпроса дали да има повече или по-малко влияние върху делата на града.Отначало надделяват белите и гонят черните от града. Възниква и конфликт в дебата между спорещите.Постановява се, че за да участваш в публичните дела, трябва да си член на някоя гилдия. Преминавайки през изпита за членство в гилдията, получаваш и много ползи.Предисторията на станалото във Флоренция град – държава е доста дълга.В този случай ще приравним гилдиите към съвременните партии.До голяма степен днешните политически противопоставяния между двете основни партии в Несебър напомнят на някогашната остра конфронтация между гвелфи и гибелини. Да започнем с това, кои бяха политическите партии в навечерието на предизборната кампания в държавата – град Несебър.Преди началото на края това бяха: „Български социалдемократи”, МОРЕ, ГЕРБ, „Нова алтернатива”, СДД-СДС,”БСП за България”, независими съветници.А ето и кой е последният и настъпващият мониторинг на Общинския съвет –Несебър

         Наличният за обработка на количествените данни на последния мониторинг е за изучаване на коефициенти между променливи величини. Те показва, че от 52 точки достигат 56. При анализа на сравняването на коефициентите на корелацията в последния мониторинга могат да установят статистически взаимозависимости между тях и променливостта в заявените точки.

         След последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показват, че представените докладни записки са от:
– Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 20/ 38,46%.

– Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия докладва 11/ 21,15%.

– Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва 10/ 19,23%.

– Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет докладва 7/ 13,46%.

– Сотир Наумов – председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности докладва 4/7,69%.

         Минимумът на скалирането на докладванията започва от Сотир Наумов със 7,69 % и достига до максимума на Костадин Нищелков с 38,46 %.

         За разлика от представените записки, докладванията от кмета и неговите заместници, общинските служители и общински съветници също са променливи:

– Николай Димитров- кмет на Община Несебър – 22/42,31 %

– Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 16/30,77%

– Лазар Япаджиев- заместник-кмет на Община Несебър – 2/3,84 %

– Дочка Маринова- секретар на Община Несебър- 1/1,92 %

– Клара Стоянова – директор на дирекция „УТ,ИП, ИКС”- 5/9,62 %

– Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 3/5,77 %

– Славчо Станелов- общински съветник – 2/3,84 %

– Сотир Наумов – общински съветник -1/1,92 %

         Забележка: допълнения към 52-те точки са добавени още 4 точки

         Измеритената скала е показателна, че за кмета Николай Димитров докладните записки са от 42,31 %, на заместник-кмета Виктор Борисов достига до 30,77%, а за председателя Румен Кулев е 5,77 % Количественият анализ показва, че с най-висок статус са съветникът Костадин Нищелков и кметът на Община Несебър Николай Димитров.

         Основните параметри на регулирането на обема на изброените гласувания в преобладаващата част са очертани като обособени: „За”, „Против”, „Въздържал се”, „Не участва в гласуването” и „Отсъства”. На пръв поглед „За” и „Против” е ясно. „Въздържал се” – това е гласуване от некомпетентност, незаинтересованост, безотговорност или безчестие.” Не участва в гласуването” и „Отсъства” си е чисто сваляне на кворума на 12 септември, което помага на управляващата партия или коалиция, за да бъде приета съответната внесена от тях докладна.

         Преглеждане на последния протокол /съответно и гласувания/ изисква разбивките по гласуванията. А те са показателни сами по себе си.Да започнем с епизодите в направената статистическа извадка от последния протоколи, брой гласувания и начин на гласуване.

         По точки: 4, 7, 9, 11, 13, 14,16,23, 25, 27,28,29,30,37, 43, 45, 46, 48,49, 53,54,55,56 всеки общински съветник / 20 от всички общински съветници с изключение на Пейчо Колев, който „Отсъства”/ е гласувал „За” – 100 %.

По точки: 5, 10, 21,26, 31, 35, 36, 44,47 гласувалите са с 95 % „За”.

По точки: 3,18, 34, 40, 41, 50 гласувалите са с 94,44 % „За”.

По точки: 1,12,15,17,22,39,42 гласувалите са с 90 % „За”.

По точките: 38,51 гласувалите са с 89,47 % „За”.

По точки: 24 и 33 гласувалите са с 84,21 % „За”.

По точка: 20 гласувалите са с 80 % „За”.

По точка: 19 гласувалите са с 78,95 % „За”.

По точка: 2 гласувалите са с 75 % „За”.

По точка: 8 гласувалите са с 70% „За”.

По точка: 32 гласувалите са с 60 % „За”.

         Показателно е, че по т.1 „против”-1, „въздържал се”-1, по т.2 „против” -2, „въздържал се”-3, по т.8 „въздържал се”-6, по т.19 „против”-4, по т.32 „против”-4, „въздържал се”- 4, по точки: 3, 10,38,39 „против”-4, по точки: 34, 35, 36, 40, 41, 44,47, 50 „въздържал се” -8.

         В мониторинга от количествения анализ и корелационният анализ се прилагат описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини.

         Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между случайната променливост. Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация. Преди това те бяха проверени и установени седемте допитващи сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2022, м.януари,февруари,март,май,юни и септември 2023 г. в община Несебър.

         Да погледнем под ъгъла на конфигурацията на гвелфите и гибелините в Общинския съвет. В настоящия мандат 11 от съветниците са преизбрани, което е 52,38 %, а преизбраните са с 47,62 62 %. Съставът на Общинския съвет се преформатира като към „старите” съветници от пп „Български социалдемократи” се приобщиха „младите”: Алекнадръ Стоянов, Благой Филипов, Михаил Минчев и Христо Яръмов.

         Към съветниците от пп МОРЕ е новоизбраната Венета Танева-Кючукова.От пп ССД на мястото на прекратилия си мандат Венелин Ташев е новоизбраният Иван Пиков. На мястото на прекратилия си мандат Иван Дашев от пп БСДД е новоизбраният Петър Тодоров.”Нови” са новоизбраните съветници Ивайло Илиев и Вержиния Георгиева.В този съвет независими съветници няма.

         Тези данни сами по себе си са красноречив,че в новоизбрания общински съвет преобладават съветниците с опит, някои от които с по няколко мандата.Движението на съотношението е от 52,38 % : 47 62 %, явно отново е налице стабилизиране на статуквото. Показателно е и избирането за председателя на Общинския съвет – Върбан Кръстев: Петър Тодоров – 16/ 76,19 % : 5/23,81%.

         Днес политическите партии в Несебър са устойчиви, а в най-голямата партия е във възход, а приобщава и други партии. Но с течение на следизборната кампания дифузното състояние в местния парламент може да се промени. Превратностите на борбата на политическите програми на съвременните гвелфи и гибелини в Несебър са променили, а и изразяват различни интереси.