Учредиха Общинския съвет в Несебър. Съветникът Върбан Кръстев бе избран за председател на Общинския съвет

         Учредяването на церемонията на Общинския съвет бе водена от заместник -областния управител на Бургас Павлин Иванов.Първо бе изслушана химна на държавата, а след това бе прочетена клетва и положиха подписи от кмета на Община Несебър Николай Димитров, кметовете на съставни селища на територията на общината и общинските съветници.

         Кирил Киров, най-възрастният съветник в Общинския съвет води заседанието на учредителната сесия.При спазване на законовата процедура петима съветници бяха избрани за а създаване на комисия за избора на председател на Общинския съвет.Под ръководството на Костадин Нищелков се организира тайно гласуване, а номинираните бяха Върбан Кръстев и Петър Тодоров.

         При преброяването на гласовете, което стана пред представители на медиите,за председател на Общинския съвет бе обявен Върбан Кръстев с 16 гл., а за Петър Тодоров имаше 5 гл.

         Избрана бе и Временна комисия за изработване на проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.А следващата точка ще бъде за гласуването на постоянните комисии към Общинския съвет.