Обявените първоначално избраните 21 общински съветници в Несебър на 29 октомври се преформатиха съществено към 9 ноември.

         Общинската избирателна комисия – Несебър обяви квотата от 545 гласове за мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 21.

         Мандатите за общинските съветници се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, а наименованията и имената на партиити и коалициите по численост и големина бяха:
– пп „Български социалдемократи” – 9: Александър Стоянов, Благой Филипов, Владимир Михалев, Върбан Кръстев, Георги Попов, Иво Желев, Кирил Киров, Костадин Нищелков, Любен Яръмов.

-пп „МОРЕ”-3: Пейчо Колев, Демир Петров, Венета Танева-Кючукова.

– пп „Съюз на свободните демократи”-3: Недялко Йорданов,Георги Манолов, Венелин Ташев.

– пп ”Български съюз за директна демокрация”/ БСДД/ – 2: Никола Пейков, Иван Дашев.

– пп „Земеделски съюз Александър Стамболийски” -2: Ивайло Илиев, Вержиния Георгиева.

– мк „Левицата” – 2: Георги Георгиев, Сотир Наумов.

         Преформатирането започва с решение №236/08.11.2023 на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – Несебър.Тогава с Решение № 215/30.10.2023 год. на ОИК за обявяване на избраните общински съветници, след преподреждане на кандидатската листа съобразно получените преференции, Стойко Димитров Стоянов е вписан под № 3 в кандидатската листа.

         Последва да бъде посочено, че с писмо изх. № МИ – 15 – 1299/04.11.2023 год. на ЦИК, ОИК – Несебър е уведомена, че след повторното въвеждане на данните от секционните протоколи, направено от ЦИК, се установява, че кандидата за общински съветник Иван Николов Дашев и Стойко Димитров Стоянов имат равен брой преференции и между тях следва да бъде проведен жребии за подреждане на кандидатската листа.

         Стига се до това, че предвид подаденото заявление за отказ направено от Стойко Димитров Стоянов провеждането на жребии не е необходимо.И тогава за избран общински съветник да се обяви следващия в съответната листа или в конкретния случай същата да се пренареди.

         И това, което се случва е, че ОИК– Несебър взема нова решение да измени решение № 215/30.10.2023 год. на ОИК в частта за обявяване разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждането на кандидатите, по отношение на ПП „Български съюз за директна демокрация“, като заличава Стойко Димитров Стоянов вписан под т. 3 от преподредената кандидатска листа за общински съветници.

         Преподрежда кандидатската листа на ПП „Български съюз за директна демокрация“, като променя номерацията на кандидатите от № 4 до № 21 с едно място нагоре.

         Използвайки пренареждането със заявление с вх.№ 236/09.11.2023 год. Иван Николов Дашев, заявява, че не желае да положи клетва и да встъпи в пълномощията на общински съветник и желае да бъде заличен от кандидатската листа на ПП „Български съюз за директна демокрация“.

         По този начин ОИК- Несебър обявява за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ПП „Български съюз за директна демокрация“ следващият в листата да е Петър Хрусафов Тодоров.

         Следващият начин е пак по аналогия от ОИК –Несебър. Взема се решение № да се измени свое Решение № 215/30.10.2023 год., в частта за обявяване разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждането на кандидатите, относно пп „Съюз на свободните демократи, като заличава Венелин Стоянов Ташев и променя номерацията на кандидатите от № 3 до № 21 с едно място нагоре.И тогава обявяват за избран общински съветник от кандидатската листа на пп „Съюз на свободните демократи” следващият в листата да стане Иван Атанасов Пиков .

         И ако в този случай преформатирането е само за двамата съветници: от Иван Дашев към Петър Хрусафов, и от Венелин Ташев към Иван Пиков, тогава попадаме на серия от проформатиране. ОИК – Несебър взема решение да измени Решение № 215/30.10.2023 год. на ОИК в частта за обявяване разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждането на кандидатите, относно пп „Български социалдемократи”, като заличава следните лица от кандидатската листа:

– Георги Щерев Попов вписан под № 9.
– Ивайло Христов Митев вписан под № 10.
– Славчо Стойчев Станелов вписан под № 11.
– Мария Василева Недялкова вписан под № 12.
– Иво Павлов Желев вписан под № 6.
– Владимир Георгиев Михалев вписан под № 8.
– Пенка Георгиева Цветкова вписан под № 13.
– Ивелина Христова Дянкова вписан под № 20.
– Михаил Георгиев Полименов вписан под № 13.
– Ирина Тодорова Коларова вписан под № 16.
– Атанаска Вангелова Вангелова- №14
– Любен Василев Яръмов- №3

         Най – накрая обявяват за избрани общински съветници от кандидатската листа на пп „Български социалдемократи” Васил Иванов Василев, Михаил Иванов Минчев, Христо Киров Йовчев и Христо Георгиев Яръмов.

         Рекапитулацията показва, че са преформатирани 6 съветници – 28,57 %, най-голямото преформатиране от 1878 г. насам.

         А на учредителната сесия в Общинския съвет – Несебър на 9 ноември съветникът Костадин Нищелков номнира за председател Върбан Кръстев,а Никола Пейков номинира Петър Хрусафов.При тайно гласуване за председател на Общинския съвет бе избран Върбан Кръстев с 16 гласа, а Петър Хрусафов получи 5 гласа.

         Кметът на Община Несебър Николай Димитров подписа клетвения си лист, кметовете от съставните селища на общината също подписаха клетвените си листи, както и съветниците от Общинския съвет.Преди това изслушаха химна на републиката.