Балотажът в Несебър преди 5 ноември 2023 г.

         През 2007 г. Николай Димитров печели на първия тур с 2 775 гл./15,88 % срещу независимата кандидат кметицата Магдалена Мандулева с 1737 г./9,94%, а избирателната активност е с 13 234 гл./76,00%, като разликата между Димитров: Мандулева е 5,94 % .

         На балотажа Николай Димитров печели 7088 гл./68,04 %, а Магдалена Мандулева достига с 3330 гл./31,96%, а активността е с 10 665 гл./61,06%, като разликата между Димитров: Мандулава е 36,08 %.

         Рекапитулацията с избирателната активност показва, че нивото спада с 2578 избиратели.

         През 2011 г.независимият кандидат за кмет на община Несебър Николай Димитров получава 6217 гл./46,23 %, а Атанас Терзиев от ГЕРБ получава 4588 гл./34,11%, като избирателната активност е от 13448 гл./70,88%, като разликата между Димитров: Терзиев е 12,02 %.

         На балотажа Николай Димитров получава 7737 гл./60,38% срещу Атанас Терзиев с 5077 гл./39,62 % с избирателна активност от 12 814 гл./66, 77%, като разликата между Димитров: Терзиев е 20,76 %.

         Рекапитулацията показва, че избирателната активност спада с 634 избиратели.

         На 29.10. 2023 г. независимият кандидат за кмет Николай Димитров повежда двойно повече с 5192 гл./42,16 % срещу Иван Дашев от пп /”Български съюз за директна демокрация”/ БСДД с 2 512 гл./20,40 %, а избирателната активност е с 12930 гл./60,82 %, като разликата между Димитров: Дашев е 21,76 %.

         На балотажа през 2007 г. разликата между Димитров : Мандулева е 7088 – 3330 = 3758 гл.

         На балотажа през 2011 г. разликата между Димитров : Терзиев е 7737 – 5077 = 2 660 гл.

         Преди балотажа през 2023 г. разликата между Димитров : Дашев е 5192 – 2512 = 2680 гл.

         За балотожа низходящата избирателна активност спада от 68,82 % до 64,50 %, а преди балотажа тази активност е стигнала до 60,82 % и най-вероятно ще спадне още.

         За балотажите данните са в полза на Димитров, през 2007 г. с 3758 гл., и през 2011 г. с 2660 гл. или средно – 3 209 гл.

         Недействителни бюлетини са: 1757/7,23%

         Не подкрепям никого са: 249/1,85 %

         Ако избирателната активност се запази /или спадне/, и „недействителните бюлетини” се актуализират /заедно с тези „не подкрепям никого”/ ,също спаднат, данните за Димитров за балотажа ще са значително по-високо срещу Дашев.

Диагнози и прогнози към 5 ноември
Кандидати Кмет Листа Остатък
Иван Дашев 2512 1001 1511
Румен Кулев 1677 543
Кръстьо Пеев 1258 471
Георги Манолов 1239 1054
Звезделина Каравелова 255 288
Георги Шишманидов 241 127
_____________________________________________________________________________
7182 3 482
Кандидати Листа
Български социалдемократи 3734
МОРЕ 1467
ЗС АС 933
Левицата 641
БСП 509
ГЕРБ 439 МИР 181 СДС 53 _________________________________________________________________________
7957
Действителни събираеми за дефицита на Иван Дашев са: 2512 – 1001 = 1511 Електоралният дефицита е от :
МОРЕ 1467 ЗС АС 933 ГЕРБ 439 МИР 181 СДС 53 _______________________________________________________________________________
3073
Хипотетично / абсолютно/ гласувалите на 29 октомври за Дашев са от ГЕРБ, МИР и СДС: 674
Остатъкът за Дашев са : 1511 – 674 = 837
Електоралната аморфност от структурата на МОРЕ и ЗС АС, гласували за Дашев са 1467 + 933 = 2400
Разликата от 2400 – 837 = 1 563 не гласуват за Дашев
Негласувалите за И.Дашев са: 3073 – 1511 = 1562
Действителните бюлетини за ИК
Български социалдемократи 3734
Левицата 641
БСП 509
_______________________________________________________________________
4884
Остатък за ИК: 5192 – 4884 = 308
Окончателен остатък за негласувалите са 1563 – 308 = 1255
Публикувани преди балотажа официално :
Недействителни бюлетини 1757/7,23%
Не подкрепям никого 249/1,85 %
Подкрепа за балотажа:
БСДД: ССД – Георги Манолов и СБОР – Кръстьо Пеев, СДС – Ели Кирилова
ИК: БСД- Костадин Нищелков, БСП за България, Левицата
По съвест:
пп МОРЕ , пп „Български гласъ” , пп„Възраждане”

Неизвестно:

ЗС АС/неутрален/,НДСВ, МИР

         Прогнози

         Електоралните нагласи: „за”, „против”, „по съвест”, „неясно” са вариативни. Избирателната активност ще варира около 60 %, но ще спадне.

         Недействителните бюлетини ще се актуализират и ще бъдат по-малко, както и тези от гласувалите с: „Не подкрепям никого”.

         Паритетът с електоралните нагласи „за” и „против” ще влияят съществено от пп МОРЕ, пп „Български гласъ” и пп ”ЗС АС”.