НАПРЕДВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ДВЕ НЕСЕБЪРСКИ СЕЛА

         Община Несебър продължава изпълнението на проектите „Селищна водопроводна система на с. Гюльовца, Община Несебър – етап 1“, реализиращ се с безвъзмездна финансова помощ от МРРБ, и „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, Община Несебър – ІІ етап“, финансирана със средства на Европейския съюз.

         Изпълняващото се строителство е от изключителна важност за бъдещото развитие на населените места, защото ще замести съществуващи водопроводни съоръжения от етернитови и частично от стоманени тръби с малък диаметър, несъответстващи на наредбата за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

         Новите съоръжения се изпълняват със съвременните материали, съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба.

         В Гюльовца, след подмяната на два главни клона, които обхващат централната част, е положен общо над 9 600 метра водопровод с различен диаметър. Дейностите са на финал и в момента е в ход преасфалтиране на главната улица. Стойността на проекта е над 3 000 000 лв. с ДДС.

         Проектът за с. Оризаре включва подмяна на мрежата северно от р. Бяла – изграждане на част от главен клон І и 16 разпределителни клона, всички сградни водопроводни отклонения към тях до границата на уличната регулация и възстановяване на нарушените пътни настилки. Дейностите, които започнаха в края на лятото, напредват. В изпълнение на проекта за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система в с. Оризаре се полагат общо над 6 400 метра водопровод с различен диаметър. Общата стойност на проекта е 2 190 646 лв. с ДДС.

         Изграждането на нови водопроводни системи, отговарящи на нормативните изисквания, ще ограничи загубите на природни ресурси, ще се постигне подобряване на водоснабдяването, а оттам и по-добро качеството на живот на жителите на двете села, ще се повиши привлекателността на населените места и ще се създадат условия за социално – икономическа активност. ОН