НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТЧЕТЕ МАНДАТА СИ ПРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА СЛЪНЧЕВ БРЯГ –ЗАПАД

         Предизборната среща на Николай Димитров с жителите на Слънчев бряг имаше за цел да отчете изминалия мандат 2019-2023, да презентира новите идеи за продължаване благоустрояването на западната част от комплекса и да запознае гражданите с плановете за развитие на социалните дейности и услуги в община Несебър.

         „Проектите на общината в сферата на социалните дейности предвиждат създаване на Дневен център за хора с увреждания, който ще функционира в помощ на наши съграждани в неравностойно положение и техните семейства. Във връзка с разработващата се в момента Областна здравна карта, която ще послужи за основа на Националната здравна карта, сме направили обосновано искане за допълнителни екипи на спешна помощ и увеличаване на броя на направленията за медицински специалисти, особено през летните месеци. Поставили сме и въпроса за разширяване на базата и обхвата на услугите, които съществуващите на наша територия болници за рехабилитация предлагат.“ – каза г-н Димитров.

         Той разясни перспективите за развитие на алтернативни на летния туризъм форми на туристическо предлагане и участието на общината като инициатор и реализатор на проекти за привличане на нови посетители извън активния сезон. „Нашата основна цел е удължаване на периода на туристическото търсене. Това е посоката, в която трябва да работим, защото имаме потенциала, природните и културни дадености и най-вече хората, които искат и могат да работят за популяризирането на община Несебър като дестинация, предлагаща възможности за практикуване на спортен, културен, религиозен, здравен, сватбен туризъм и др. В момента разработваме идеята за изграждане на кемпер парк, който ще даде база за развитие на ново туристическо предлагане в нашия район.“ – каза Николай Димитров.

         В резултат на добрите икономически перспективи Слънчев бряг- запад се превърна в притегателно място за много млади семейства. В отговор на това и в изпълнение на политиката за подкрепа на демографските промени и подмладяване на населението, община Несебър предприе разширяване на ДГ „Слънце“ – Сл. бряг. Детското заведение вече има капацитет за още две групи, музикален салон и обновено дворно пространство с нови детски площадки.

         Сред изпълнените от общината важни проекти е първият етап от реконструкцията на ул. “Първа“, която е разширена с локално платно, нов тротоар и паркинг зона, направено е озеленяване, монтирано е лед осветление и нови спиркови заслони. За втория етап – от моста на р. Хаджийска до светофарно кръстовище с отклонение за с. Тънково, има издадено строително разрешение. Третият етап, който също е планиран за следващия мандатен период, ще обхване отсечката от х-л „Калофер“ до светофарното кръстовище Слънчев бряг – Свети Влас.
Николай Димитров детайлно разясни механизмите на разпределение на общинския бюджет, включително за инфраструктурно строителство.

         „Застрояването на Слънчев бряг-запад и оформянето му като район на Несебър започна при пълна липса на подземна и надземна инфраструктура и комуникации, ВиК мрежа и др., а частната инициатива се разгърна в невиждан мащаб и то за кратко време. Това постави пред общината задачата да догони темпа на разрастване и да реализира проектирането и строителството на градската инфраструктура. И не само това – на места изчакваме приключването на частната строителна инициатива, за да започнем с изграждането на улици, алеи, тротоари, осветление.“ – каза г-н Димитров.

         Част от планираните общински дейностите за благоустрояване на Слънчев бряг- запад предвиждат монтаж на улично осветление около кв. „Стария възел“. „Планирали сме частична реконструкция на уличната инфраструктура и на две детски площадки, едната от които е в квартала. Трябва да се вземе предвид, че на територията на Слънчев бряг -запад терените са предимно частна собственост и ние нямаме възможност да проектираме мащабни обекти.“
Община Несебър планира строителство на улица, успоредна на „Първа“, която ще минава зад градския стадион на Несебър. Осъществяването на проекта ще донесе значително разтоварване на трафика и алтернативно трасе за движение на автомобилисти и пешеходци.

         С реализацията на проекта, който предвижда реконструкция на пътя Слънчев бряг – Свети Влас, ще се разшири пътното платно от светофара на кръстовището за Св. Влас до кръстовището с ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“.

         Важен проект със социална значимост и принос за удовлетворяване на образователните потребности на учащите се и потребността на туристическия бранш от квалифицирани кадри е планът за разширение на ПГТ „Иван Вазов“. „През миналия мандат Община Несебър придоби парцела в съседство на гимназията и вече планираме строителството на сгради, обслужващи нуждите на училището от база за различни учебно-практически дейности.“ – коментира Николай Димитров.

         „Общината продължава поетапното строителство на инфраструктура, свързваща отделните райони на Слънчев бряг – запад в общата градска мрежа от автомобилни и пешеходни зони. В изминалия мандат бяха предприети дейности по благоустрояването на кв. „Пясъците“, като бе изградена главната квартална улица и страничните улици с прилежащите им тротоари и осветление. Строителството на инфраструктура трябва да е съобразено с възможността за връзка на новопостроената улична мрежа с по-значими пътни артерии, които да осигуряват бързо и лесно придвижване от и за жилищните зони.“ – коментира Николай Димитров.
През последните четири години на територията на Слънчев бряг –запад бяха асфалтирани и осветени улици в кварталите “Камелия“, “Фрегата“ и “Стадиона“. Изградени са улици и в други квартали и е монтирано улично и алейно осветление. Направени са джобове за автобусни спирки по ул.“Първа“.
За жителите на блоковете в съседство с Пожарната бяха монтирани подземни контейнери за събиране на отпадъци.

         „Темповете на изграждане на инфраструктурата в Слънчев бряг-запад се определят от много фактори като мащабите на територията е само един от тях. Динамиката в частното проектиране и строителство, които се реализират там, ни дават стимул да работим още по-упорито за поетапното включване на високи квартали на Слънчев бряг –запад в цялостна инфраструктурна схема с благоустроена градска среда, зелени зони и осветени улични и пешеходни пространства“ –каза г-н Димитров.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.