Ало, ало, ало – лъжат ви измамници по телефона, по същия начин го разпространяват и чрез фейсбук на анонимници

         Периодично по телефона с гласа: „Ало, ало, ало !?!..” те лъжат анонимни аломници. Днес обаче това се разпространява с незнайни сайтове и фейсбук страници, които се ширят с обиди и клевети.

         Какво правеха аломниците за да измямат? По телефона чуваш обикновено непознат мъж, измамникът се представя за служител на криминална полиция. Под претекст, че се провежда полицейска операция, мнимият полицай печели доверието на жертвата, като обяснява, че е засечено обаждане с цел измама на техния абонат и се налага незабавното й съдействие, за да бъдат заловени престъпниците. Наивен гражданин /гражданка/ се съгласява да плати необходима сума, а след се осъзнава, че е измамен /а/ и сигназира полицията. Има случаи обаче когато полицията осуетява телефонните измамнци – аломници.

         В днешно време аломниците се трансформират в анонимници – фейсбукници за да измамят и клеветят, които го вършат както им падне.Особено в ширящите се сайтове и фейсбук страниците в предизборната кампания за Местните избори в Несебър.Те са средство за комуникация, за запознаства, за реклама за бизнес, но и за разгласени публично клеветнически твърдения за един или друг кандидат в предизборната кампания.

         Създавайки профил във фейсбук човек получава една неограничена възможност да споделяте снимки и да изразявате мнението си чрез постове и коментари, които са видни за бъдещите в т.ч. и последователи.

         Тук възниква обаче въпросът, докъде се простира тази неограничена възможност да се изразяват по начин, засягащ честта и достойнството на едни или други хора, да изразява един анонимник позорни обстоятелства? А в този случай принципът за свобода на словото е изопачен и в която, законите не намират приложение, а всички действия са позволени.

         Действията наистина са позволени.От началото на предизборната кампания на местните избори в Несебър и наистина се ширят фейсбук в социалните мрежи всякакви небивалици.

         Най-вече на скандалните разкрития за независимия кандидат за кмет на Община Несебър Николай Димитров са от изданието nesebarinfo.eu, пригласявайки т.н. Обществен съвет Несебър, Забелязано в Несебър, Забелязано в Обзор, Забелязано в Слънчев бряг, и други подобни, с безподобни квалификации за обиди и клевети.

         От 2007 г. насам, когато Димитров бе избран за кмет, особено в предизборната кампания за местните избори, всичко, което е написано за кмета не е нищо друго освен, че един анонимник или повече от един, /а досадна клика/, продължава да разпространяват в цитираните електронни медии, облъчвайки кандидата със злословие, злодумство, клюкарство, сквернодумство, сквернословие, набедяване, клевета, одумване, злепоставяне, инсинуация, донос, лъжа. Облъчването, /респективно и срещу мен/, може да се фокусират с една дума, т.е. фалшификация на анонимника и кликата.Наистина, те са под прикритие,но всичките твърдения за обиди и клевети са несъстоятелни и несъществени,с други думи – най-обикновени повтарящи се лъжи.В този случай, крадецът вика: дръжте го крадеца, а лъжецът бий лъжата с неистина.

         За такива случаи като анонимника/ кликата никой няма да обърне внимание, нито на следствието, нито на прокуратурата.Съдът отдавна се е произнесъл, че всички действия на кмета са законни и той е напълно реабилитиран.

         Обидите и клеветите за независимия кандидат обаче ще продължат от неизвестните анонимници, дотогава докато не бъде сезирана частна тъжба и засегнатия да подаде до гражданския съд искова молба за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди (накърнени чест и достойнство). Едва ли ще се стигне до съда?В такива случаи победителят прощава. Но в подобен случай победителят прощава, не за да остане другия ненаказан. Един победител прощава, за да освободи себе си от яда и oмразата.