Николай Димитров проведе предизборна среща с жителите на с. Приселци

         Николай Димитров проведе предизборна среща с жителите на село Приселци, на която бяха дискутирани въпроси, касаещи живота на малката местна общност. Тема на разговор беше състоянието и поддръжката на общинската междуселищна и вътреселищна пътна инфраструктура и на общинския сграден фонд.

         Срещата започна с отчет на изминалия мандат 2019-2023. „Развитието на населените места и проектите, които реализираме са част от стратегия за бъдещето на община Несебър. В момента, по поръчка на общината, се извършва геодезическо заснемане на трасето от отклонението за Приселци, с начална точка пътя Обзор –Попович, до разклона за Дюлинския проход. Целта е да се проучат възможностите за разширяване на съществуващия общински път. Очакваме специалистите да направят анализ и при положително становище ще възложим проектиране и ще стартираме дейности по поетапна реконструкция на пътя. За осигуряване на по-голяма безопасност Община Несебър предприе действия по попълване с инертни материали на банкета на участък от пътя Обзор – Попович.“ – каза Николай Димитров.

         Той разясни новите проекти, които общината ще развива в областта на социалните услуги и здравеопазването. „Плановете за разкриване на Дневен център за хора с увреждания е нов – сега започваме на да работим по него. Нуждата от подобна институция бе определена след анализ на потребностите от социални услуги в община Несебър, проведен на областно ниво. Общината се включва в проект за изработване на Областна здравна карта, указваща нуждата на населението от болнично и извънболнично здравно обслужване в рамките на областта. Нашите аргументирани предложенията са за увеличаване на екипите на спешна помощ за община Несебър и увеличаване на броя на направленията за медицински специалисти.“ – каза г-н Димитров и допълни „Общината отделя средства за финансиране на дейността на пенсионерския клуб, който е център на социалния живот в общността. Освен това всеки пенсионер или човек с увреждане може да ползва услугите на Звеното Домашен социален патронаж и ежедневно да получава прясно приготвена храна. Тази дейност е частично финансирана от общинския бюджет и е изражение на политиката за грижа към възрастните ни съграждани.

         Сред подобренията, които общината наскоро извърши в Приселци, е поставянето на ограничителен парапет около кметството и църквата. Предстои ремонт на тротоари . Ремонтните дейности по пътната инфраструктура са регулярни и обхващат всички селища. Планира се подмяна на осветлението с енергоспестяващо във всички населени места на Община Несебър.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината