НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА С ЖИТЕЛИТЕ НА С. ОРИЗАРЕ

         Николай Димитров проведе предизборна среща с жителите на с. Оризаре. Събитието имаше за цел да представи плановете за бъдещото развитие на населеното място и да отчете общинските дейности и напредъка, реализирани в мандат 2019-2023, в обществената сфера и в областта на строителството и поддръжката на гражданска и образователна инфраструктура, туризма, културата др.

         С първите си думи Николай Димитров поздрави и благодари на присъстващите за неизменната подкрепата, която плановете и дейностите на общината получават от местната общност. „Общината работи за благоустрояването на всички населени места, като прилага принципите на пропорционално разработване и финансиране на проекти за развитието им. Добрият имидж на община Несебър се създава чрез облика на нейните селища.“ – заяви г-н Димитров и допълни, че социалната политика се е превърнала в основен приоритет през изминалите няколко мандата.

         „Гордея се, че в нашата община няма пустеещи училища, защото ние подкрепяме и ще продължим да финансираме маломерните паралелки, за да няма отпаднали от образователната система деца. Ще продължим да предоставяме помощ за новородено дете и да се грижим, чрез звеното за социално подпомагане, за възрастните хора. Скоро започваме да реализираме проект за създаване на Дневен център за хора с увреждания, работим за създаване за Областна здравна карта, като нашето настояване е за увеличаване броя на направленията за медицински специалисти, увеличаване броя на екипите на спешна медицинска помощ и увеличаване обхвата на услугите, предоставяни в специализираните болнични заведения. В момента тече и предпроектно проучване за маркиране на терените за социални жилища.“ –допълни Николай Димитров.

         Сред изпълнените в Оризаре общински проекти безспорно най-важен е многофункционалната сграда с пенсионерски клуб, разположена в централната част на селото. „Функциите на тази сграда са преди всичко социални. Нейното предназначение е да улесни обществения живот, да осигури място за срещи и контакти, да даде възможност за изява на гостуващи и местни културни дейци и самодейци.“ – обърна се към присъстващите г-н Димитров.

         Друг важен за жителите на Оризаре текущ проект е подмяната на водоснабдителната система, осъществяваща се с безвъзмездна финансова помощ по програма на Европейския съюз. Предмет на проекта, означен като Етап ІI, е изграждането на водопроводна мрежа в съответствие със съвременните водоснабдителни норми. Етапът включва дейности северно от р. Бяла: изграждане на част от главен клон І и 16 разпределителни клона, всички сградни водопроводни отклонения към тях до границата на уличната регулация, както и възстановяване на нарушените настилки.

         „В предстоящия мандат е планирано изграждането на Етап –I“ – уточни Николай Димитров. Той припомни, че общината е имала проект за локална пречиствателна станция за селата Гюльовца и Оризаре, но след промени в държавните наредби и регламента за стопанисване на такива съоръжения, е било решено да се предприемат дейности по замяна на ВиК мрежата, чрез отворени в момента механизми за финансиране. “Продължаваме да търсим вариант за реализация на проекта за канализация за двете села“.

         Общината започва преработката и актуализация на проекта за физкултурен салон към училище ОУ „Г. С.Раковски“- с. Оризаре.

         Във връзка с планове за строителство на велоалея между селата Гюльовца и Оризаре е направено геодезическо заснемане на терена и започват предпроектни дейности.

         Отчетът на изпълнените в селото дейности по поддръжка на обекти от уличната, парковата, спортната инфраструктура и др. за изминалия мандат включва: строителство на котелно помещение към ОУ „Г.С. Раковски“; строителство на кът за отдих с беседка и люлка; ремонт на спортното игрище в селищния парк; ремонт на мостовите съоръжения над р. Казанлъшка и р. Бяла; ремонт и изграждане на тротоари; асфалтиране и ремонт на улици; вътрешен ремонт на църквата „Св. Петка“ и др. По много улици е положена трошенокаменна настилка, като временно решение до приключване на подмяна на водопроводната мрежа.

         Общината ще продължи да работи за благоустрояването на село Оризаре, за създаване на по-добра жизнена среда и за развитие на пълноценни социални отношения в общността.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.