Да се сбъднат пророческите думи на поета Гео Милев – „Септември ще бъде май!“

         Да се сбъднат пророческите думи на поета Гео Милев – „Септември ще бъде май!“

… До г-н Околийски началник град Анхиало:“ Изпращам Ви за арестуване следните върли, опасни за реда комунисти, които имат явното участие и съдействие по организирането комунистически метеж против държавния строй …

         Пророческите думи ще се превърнат в събитие, изписани със златни букви в несебърската летопис. Септемврийското въстание през 1923 г. бе въстание на работниците и селяните, на трудещите се от градове и села и на народната интелигенция, организирани и ръководени от БКП в съюз с БЗНС. Месемврийският район не остава чужд на това събитие. Партийните организации в Каблешково и Месемврия, селата Св. Влас, Баня, Кошарица, Обзор, Гюльовца, Горица н други активизират своята дейност, това пише в спомените си Васил Киров, партиен деятел в несебърската община.

         В Месемврия комунистите под ръководството на Ставри Бедаваджиев се готвят активно за сформирането на бойни групи, за снабдяване с оръжие, за обезоръжаване на моряшки пост в града, за присъединяване към отряда на Янко Андонов – главен организатор на въстанието в Анхиалска околия.

         Настъпилият революционен подем сред масите не остава незабелязан от фашисткото правителство и полицията. Извършеното предателство и предприетите арести се отразяват неблагоприятно за нашия край. При извършения обиск на партийния клуб и домът на Ставри Бедаваджиев е конфискува на партийната архива. Всичко това смущава организацията и участието на несебърската група във въстанието.

         При усложнената обстановка въстанието в Анхиалска околия не е достатъчно организационно и политически подготвено, но под ръководството на Янко Андонов сформира за начало малък отряд от 22 въстаници. Извършена е подготовка за участие на населението от цялата околия. При усложнената обстановка и провокации на властите Янко Андонов вместо Месемврия се насочва към село Свети Влас, където се очаква наличие на оръжие в моряшките постове.

         На 20 срещу 21 септември 1923 г. четата от 22 въстаници начело с Янко Андонов без оказана съпротива завзема кметството в Св. Влас и установява работническо-селска власт, представена в лицата на Яни Димитров и Пандели Лефтеров.

         На следващия ден отряда се насочва към с. Кошарица, където също без съпротива е превзето кметството и се установява работническо-селска власт.Местните ръководители на кметството си остават по местата си, но с предупреждението да не изпълняват заповеди на властта. Тук към четата се присъединяват 12 въстаници от с. Плазовец.

         След Кошарица отрядът се насочва към с. Баня, но там се оказва разположена войскова част и след кратко сражение отряда се изтегля в Балкана. Междувременно пратеници в Бургас и други села на околията установяват, че няма въстание.Последва и жестока разправа с въстаналия народ.

         Полицията подлага Св.Влас и Кошарица на съкрушителни удари. Запалени са няколко къщи, арестувани са въстаниците и заподозрените лица. От Месемврия са арестувани: Иван Стоянов, Илия Стоянов, Яни Попянчев, Яни Бедаваджиев, Апостол Пенев, Одисей Антонов, Янко Пистонлиев, Паруш Артемов и др. При обиск в къщите на Георги Иванов и Апостол Пенев е открито оръжие. На съд е призован ръководителят на комунистите Ставри Бедаваджиев.

         В пламъците на Септемврийското въстание, споменава Киров, партията видя конкретния израз на революцията на нашата страна, на нейните движещи сили, натрупа опит за ръководство на народните маси, извлече поуки от грешките и постави на здрави основи бойния съюз между работническата класа, трудещите се селяни, прогресивната интелигенция, между комунисти и сдружени земеделци.

         Така приключва първият опит за установяване на работническо-селска власт селата Св.Влас и Кошарица в Месемврия. Властта с артилерийска стрелба , особено в Св. Влас прогонва въстаниците. Следват арестите , репресиите и затворите.

         Из Обвинителен акт по следствено дело № 466/ 923 заведено против бунтовниците в Държавна измяна в селата на Анхиалска околия: Св.Влас, Къшла-Дере, Баня, Кайрякя :

         „ Казаната чета под водителството на Янко Андонов е извършила ред революционни акции из селата и в местата на Анхиалска околия през дните 21,22,23,24,25,26 септември 1923 г. Тя е успяла да въведе работническо-селско правителство в селата Св.Влас и Къшла-Дере… /Кошарица/.

         Месемврийско коменданство № 52/ 23.09.1923 г.:

         До г-н Околийски началник град Анхиало:“ Изпращам Ви за арестуване следните върли, опасни за реда комунисти, които имат явното участие и съдействие по организирането комунистически метеж против държавния строй: Иван Стоянов, Илия Стоянов, Яни Попянчев, Яни Бедаваджиев, Апостол Пенев, Одисей Антонов, Янко Пистонлиев, Паруш Артемов.

         Арестите, репресиите и преследванията на комунистите в Месемврия и съставните села оказват отрицателно въздействие върху дейността на партийна организация и на комунистите. По тези причини комунистите от града не вземат конкретно участие в новия курс на партията за продължаване на въоръжената борба през 1924-1925 г.,заключава Васил Киров

         Псевдодемократите от Прехода не приемат Септемврийското въстание, но 100 години след Септемврийското въстание, в днешно време, името на Янко Андонов продължава да е именувано на улица в с.Гюловца и улица, свързваща жк „Зорница” и жк „Изгрев” в Бургас, а в с. Кошарица има име „23 септември”.