Не постигнаха съгласие за Общинската избирателна комисия – Несебър

         По предложение на Стоян Пирев от пк ГЕРБ-СДС за председател на ОбИК –Несебър бе представен Стоян Златинов – адвокат от Несебър. Възникнаха и дебати.

         По покана на Николай Димитров– кмет на община Несебър и Гергана Тодорова – началник на отдел „ГРАО” в залата присъстваха и оторизираните представители на партии и коалиции: „ГЕРБ – СДС“ – Стоян Пирев, Мартин Богданов и Мая Георгиева; „Продължаваме промяната – Демократична България“- Даниел Михалев, Станислав Иванов и Михаил Михов; „Възраждане“ – Звезделина Каравелова ; „ДПС“– Елван Атилла и Неслян Тодорова; „БСП за България“– Яни Янулов и„Има такъв народ“ – Живко Тальоков. Всеки от тях представи изискуемите документи за участие в консултациите.

         Срещата откри кметът Димитров, като направи предложение за проекто дневния ред: всяка партия или коалиция от партии да представи изискуемите документи съгласно т.3 от Решение № 1962-МИ/04.08.20123год. на ЦИК и всяка партия или коалиция да даде своите предложения за ръководни позиции и членство в ОИК.

         По т.1 от дневния ред всеки от представителите на политическите партии и коалиции представи пълномощно, заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, съответно заверено копие на решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица. Като и писмено предложение за членове на ОИК, дипломи за завършено образование и декларации.

         По т.2 от дневният ред, думата взеха последователно:

         Стоян Пирев, предложи председателското място да бъде заето от квотата на „ГЕРБ-СДС“ в лицето на Стоян Златинов, а останалите двама Станислав Славов и Руска Узунова, за членове. Има и представен резервен член – Мая Георгиева.

         Даниел Михалев от „ПП-ДБ“, предложи Веселин Радев за секретар на ОИК, като подчерта, че Радев е юрист с дългогодишен опит в работата на ОИК през годините и за членове на ОИК – Николай Кожухаров и Милена Василева.

         Звезделина Каравелова от „Възраждане“, заяви, че също имат претенции за секретарското място и предлага за секретар на ОИК Виктория Теоклиева и Ива Якимова за член на ОИК;

         Елван Атилла от „ДПС“, предложи Неслян Тодорова, за заместник председател в ОИК, както и представи една резерва – Ана Ахмед.

         Яни Янулов от „БСП за България“, предложи Десислава Николова за член в ОИК.

         Живко Тальоков от „Има такъв народ“, поясни, че ще се възползва от възможността за втори заместник – председател и предлага Десислава Стефанова за зам.председател на ОИК.

         След състоялите се дебати между представителите на партиите и коалициите и основно между представителите на „ПП-ДБ“ и „Възраждане“ стана ясно, че всяка от тях поддържа направеното предложение за длъжността „секретар“ на ОИК – Несебър. Пирев от „ГЕРБ-СДС“ изрази становище, че не е съгласен с предложението на К „ПП-ДБ“ длъжността „секретар” на ОИК да се заеме от Веселин Радев, който към настоящия момент заема ръководна длъжност в община Несебър. При липса на съгласие за поименния състав на ОИК – Несебър, на проведените консултации не бе постигнато съгласие за състава на ОИК – Несебър, по отношение на длъжността „секретар“.

         При този казус, на основание т. 6 от Решение № 1962-МИ/04.08.2023год. на ЦИК, настоящият протокол ведно с документите по т.3 от Решението вече са изпратени на ЦИК.