Кои са гласувалите в Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД и легитимно ли е решението за избора на изпълнителен директор?…

         На членовете на Съвета на директорите са изплатени парични възнаграждения през 2022 г. в размер на 190 216.45 лв с включени осигуровки и данъци

         Закулисно в Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД действащите членове са избрали и назначили Соня Енилова за изпълнителен директор. Встъпването в длъжност влиза в сила от 11 юли 2023. Но легитимно ли е решението за избора на изпълнителен директор?…

         От години присъствам на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД и знам от комисията на ОСА, че за да присъствам като неакционер, пълномощникът на Министъра на туризма гласува да остане ли неакционера или да бъде освободен. С 1 468 356 акции/75 % пълномощникът гласува „За” мен, „Против” -0, а „Въздържали се” бяха 5 340 акции/0,27 %. Присъствието ми беше вписано в протокола на 28.06.2023.

         По-късно, включително и към настоящия ден, никъде не е вписано повече за състоял се Съвет на директорите, нито пък за обявяване на извънредно общо събрание на акционерите за избиране на нов изпълнителен директор, на мястото на починалия Златко Димитров.

         Действащият Съвет на директорите е в състав от трима човека, тъй като на 28 юни почина Златко Димитров, а от 14.10.2022 г. членът от Съвета на директорите Константин Лефтеров е подал оставката си. По същата дата председателят на Съвета на директорите Иво Маринов трябваше също да е подал оставка, но това очевидно не се е случило.

         Това, което се е случило на 28 юни на РОСА е, че няма да се разпределя печалба за финансовата 2022 г. и няма да се изплащат дивиденти. А ето по колко получават възнаграждения на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД /по години/: