Общинската съветничка Тонка Пешева от пп МОРЕ напусна Общинския съвет в Несебър

         За първи път няма да има жена в местния парламент

         До тук се стигна след като на 28.03.2023 Тонка Пешева, общинска съветничка от МОРЕ, депозира оставката си в Общински съвет Несебър. В заявлението на Пешева е посочено, че избраната за общински съветник от листата на ПП „МОРЕ“, желае да бъде прекратен мандата й на общински съветник. Писмото е заведено под номер №255/ 28.03.2023г. във входящия дневник на комисията. Оттеглянето на съгласието на Пешева е основание за промяна в подредбата на кандидатите в съответната листа на Общинския съвет.

         С решение на Общинската избирателна комисия – Несебър се прекратява предсрочно пълномощията като общински съветник на Тонка Пешева от листата на пп МОРЕ и се обявява за избран за общински съветник, следващият от листата на пп МОРЕ Иван Янев. Вече е издадено удостоверение на обявения за избран общински съветник.С оттеглянето на Пешева, за първи път няма да има жена в Общинския съвет – Несебър.

         Първото „текучество” в Общинския съвет – Несебър започна с преформатирането на 05.11.2019 когато общинската съветничка Атанаска Белчинова от мк „Нова алтернатива” подаде оставка, а на негово място бе избран Красимир Мавров.

         На 27.01.2020 подаде оставка съветникът Николай Киров от пп „Български социалдемократи” , който бе заместен от Христо Йовчев.

         Текучеството в местния парламент продължи и на 24.06 2021 когато общинският съветник Благой Филипов от партия „Море“ напусна партията и бе обявен за независим в Общинския съвет. В ОбС имаше и още един независим съветник – Константин Лефтеров.

         Още тогава Златко Димитров от ГЕРБ подаде оставката си, а неговото място бе заето от Христо Яръмов.

         Последва оставката на Георги Манолов от мк „Съюз на свободните демократи” и на негово място се включи Недялко Йорданов.

         Александър Стоянов и Михаил Минчев напуснаха групата на ГЕРБ е се обявиха за независими.

         Тези данни сами по себе си са красноречиви. С течение на предизборната кампания налице е промяна в дифузното политическо състояние на Общинския съвет, както по групите съветници, така и за промяна в независимите съветници, а и за целия общински електорат.