Възнагражденията в Несебър стават по 250, 225 и 195 лв

         Централната избирателна комисия прие и утвърди решение № 1586-НС
София, 02.02.2023 за определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023.

         В цит.решение се определя еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК на територията на община Несебър както следва: председател – 250 лв, заместник-председател- 225 лв, секретар- 225 лв, член- 195 лв.

         Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 40 лв. извън възнаграждението по т. 2.

         С решение № 1652-НС София, 14.02.2023 ЦИК определи и възнагражденията на членовете на СИК извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04. 2023.На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 97 от Изборния кодекс и писмо с вх. № НС-04-01-7 от 09.02.2023 г. на Министерството на външните работи Централната избирателна комисия реши, че определя еднократно възнаграждение на членовете на СИК извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023, както следва: председател – 250 евро, заместник-председател – 225 евро, секретар – 225 евро, член – 195 евро.