Започват заседанията на постоянните комисии на местния парламент

         След полагането на клетва от Недялко Йорданов в Общинския съвети и подалите по-рано оставки: Георги Манолов, Александър Стоянов и Михаил Минчев ще се гласуват за преформатиране на постоянните комисии.

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет постоянните комисии ще заседават в Заседателната зала на община Несебър на 24.11.2022, а първото заседание започва от 10 ч.

         В Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят Петър Тодоров ще докладва от 10:00 до 11:00 ч.

         Заместник – председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности Сотир Наумов ще докладва от 11:00 до 12:00 ч.

         В Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще председателства Славчо Станелов от 13:00 до 14:00 ч.

         Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми от 14:00 до 15:00 ч. ще проведе председателят Върбан Кръстев, а в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда председателят Костадин Нищелков ще докладва от 15:00 ч.

         На първото заседание на Общинския съвет – Несебър за подалия оставка общински съветник Георги Манолов и за подалите оставки от ГЕРБ Александър Йорданов и Михаил Минчев, ще се гласува за преформатиране на постоянните комисии.
.