ГЕРБ беше заличен в Общинския съвет – Несебър

         Недялко Йорданов от Обзор положи клетва в Общинския съвет – Несебър. Избраният от мк „Съюз на свободните демократи”, се закле пред председателя Румен Кулев, а след това Йорданов подписа клетвения лист пред упълномощената Десислава Николова – секретар на Общинската избирателна комисия.

         Преди да започне същинската част на Общинския съвет председателят Кулев оповести пред присъстващите общински съветници, че съветниците Александър Стоянов и Михаил Минчев напускат ГЕРБ – Несебър и се обявяват за независими съветници.

         По този начин групата съветници от ГЕРБ в Общинския съвет се разформироват и групата се заличава.Съветникът Христо Яръмов си остава само от ГЕРБ, а Константин Лефтеров си е само от Движение-21. По-рано Благой Филипов напусна пп МОРЕ и се обяви за независим. И аритметиката показва, че фактически независимите съветници в Общинския съвет са петима.

         По точка 8 съветниците гласуваха за допълнително възнаграждение на кмета на община Несебър и кметовете на населените места по 520 лв, считано от 01.04.2022 г.

         В местния парламент, освен кметът на Община Несебър Николай Димитров, присъстваха и тримата му заместници: Иван Гургов, Виктор Борисов и Лазар Япаджиев.