12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление

         Датата е свързана с публикуването на Закона за общините и градското управление през 1882 г. в брой 117 на „Държавен вестник”. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. От 2021 г. с Решение на Министерския съвет 12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление.С това решение на първа линия би трябвало да са представителите на местната власт – кметове, общински съветници, служители в общинските администрации – и за Несебър, и за съставните селища на общината.

         Президентът Румен Радев на Р България разпрати поздравителен адрес до изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и членовете на НСОРБ. Поздравителен адрес разпрати и Даниел Панов – Кмет на община Велико Търново, председател на УС на НСОРБ.

         В 13-те общини на Бургаска област нито една от общините, в т.ч. и общинските съвети, не чества като празник бележитата дата, с изключение на кмета на Община Айтос Васил Едрев. В съзнанието на общинарите датата 12 октомври е изключено, сякаш е заличено с бели петна.

         Би трябвало обаче да се придаде смисъл на община Несебър, общинския съвет и служители в общинската администрация, откъдето започва основата и развитието общината и местното самоуправление. А това започва за първи път когато Община Несебър се обособява и започва да функционира като такава през 1959 г. Би трябвало да се отчита, че от 12.10.2022 г. се развива 63-годишнината от голямата административна реформа в България и учредяване на нов тип общини с премахване на управленското ниво – околия, и създаване на нови общини.

         Официалните документи за това са Указ на Президиума на народното събрание на НРБ № 29 от 23 януари 1959 година и насрочените от него избори за окръжни и общински съвети.

         В състава на новата Община Несебър се включват селищата: Несебър, Равда, Влас, Тънково, Кошарица, Оризаре, Гюльовца, Морско и Плазовец.

         Общата численост на тези населени места е 9052 жители,които дотогава са били към околия Поморие, чиито общ брой на населението е 34 603 души.

Александър Стоилов

         Кмет на Несебър по това време – от 23. 12.1953 до 10. 04.1959 е Кръстьо Русев.
При учредяването на Община Несебър за председател на изпълнителния комитет на Градски общински народен съвет – Несебър е избран Александър Стоилов, Кръстьо Русев – за заместник -председател и за секретар – Борис Минчев,чиито мандат изтича на 6 март 1962.Освен тях в изпълнителния комитет са избрани още: -Димитър Семерджиев -Михаил Узунов -Кирил Добрев -Христо Кожухаров -Димитър Казаков -Илия Пешев.

         В този териториален състав общината просъществува 20 години и си извоюва заслуженото право да бъде център на селищна система Несебър

         За демографското й състояние може да се съди по данни от преброяването към 01.12. 1956. Към тази дата жителите на Несебър са 2 333, второ по население е с.Кошарица – 1609, следват: Оризаре – 1198, Гюльовца-1085, Равда-787, Тънково-783, Влас- 656, Морско-370 и Плазовец-231.

         През 1979 година при извършването на новата административна реформа Община Несебър се уедрява.След изборите на 25 март на 8 април се провежда учредителната сесия на селищна система Несебър.

Генчо Алагенов

         За председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет е избран Генчо Алагенов, за първи заместник-председател -Григор Харизанов,за заместник-председател Александър Димитров, а секретар-Денка Сивова.За членове на изпълнителния комитет са избрани и: Митьо Пергелов, Димитър Семерджиев, Иван Попов, Панайотка Рубанисти, Стайко Гургов, Георги Лазаров ,Андрей Стоянов.

         Мандатът на новоизбрания общински съвет изтича на 15 юни 1981 година. Към новата селищна система Несебър, се приобщава цялата Община Обзор, със селата: Баня, Емона, Приселци, Раковсково, Паницово и Козница и заедно с първоначалната община населените места стават 16.

         Изминалият период след 10 април 1959 г. е показателен, че още от самото начало кадрите тогава са положили здрави основи върху които Община Несебър не само се уедрява, а и следва неотклонно своя път на възходящо развитие.

Васил Киров

       Нека си напомним за учредяването на Община Несебър през 1959 г., избирането на първия кмет Александър Дончев, и другия, който започна след него Васил Киров.Би трябвало да се изтъкне и за избора на кмета Генчо Алагенов през 1979, когато по негово време се извършва голямата административна реформа и уедряването на община Несебър.

 

Николай Димитров

         Няма как да не се отбележи и, че през последните 11 години под ръководството на кмета на Община Несебър Николай Димитров несебърската община се развива във възходящо развитие.Би трябвало да се изтъкне, че за развитието на общината имат и принос председателите на Общинския съвет през годините: Михаил Бенин през 1991, Мария Стрезова през 1993, Страхил Станков през 1994, Красимир Косев през 1995-1998, 1999-2003, Стоян Голев през 1998, Димитър Янков 2003-2007, Янаки Стоянов 2007, Благой Филипов през 2007-2015, Румен Кулев 2015 – 2022.

         Няма как приносът на тези хора да бъде забравен.И те не трябва да се забравят, защото миналото е това, върху което се гради настоящето и бъдещето.