Насрочени са петте постоянни комисии на Общинския съвет

         Председателят на Общинския съвет Румен Кулев насрочи петте постоянни комисии, които ще се проведат на 20.04.2022 – сряда, в Заседателната зала на Общинския съвет.

         Заседанието на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет с председател Петър Тодоров ще  от се състои от 10,30 до 11,30 ч.

         Комисията  по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности  с председател Георги Манолов ще заседават от  11,30 до 12,00 ч. Заседанието на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия с председател Славчо Станелов ще се проведе от  13,00 до 14,00 ч.

         Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми с  председател Върбан Кръстев ще заседава от 14,00  до 15,00 ч., а последната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда с председател Костадин Нищелков ще започне от 15,00 ч.