Насрочено е извънредно заседание на Съвета на директорите в „Слънчев бряг“

         Настоящият изпълнителен директор на дружеството Златко Димитров е обнародвал поканата  за събранието на извънредното заседание, което ще се проведе на 9 март от 11.00 часа в сградата на главната дирекция на Слънчев бряг.

         В проекто дневният ред са включени  две точки. Първата от тях е от изпълнителния директор на „Слънчев бряг” АД  с писмо на Министъра на туризма за изменения и  допълнения в устава на „Слънчев бряг”АД. Точка 2 е за приемане на решение за обявяване на конкурс за членовете на Съвета на директорите.

         Представителят на държавата, притежаващ 75 % от капитала на дружеството ще проведе организацията по провеждане на конкурса.

         От досегашните членове на Съвета на директорите за 2020 г. председател на СД Иво Маринов получаваше  21 414,26 лв, възнаграждението на Златко Димитров – изпълнителен директор и член на СД  бе 61 833,79 лв,а другите членове получаваха: Мариела Павлова- 19 104,48 лв, Константин Лефтеров – 21 361,15 лв и Соня Енилова- 21 855,88 лв.