С грижа за децата на пътя

         Ученици от начален етап на обучение на СУ „Любен Каравелов“ – Несебър се включиха активно и с огромно желание в организираната от ОДК – Несебър и РПУ на МВР инициатива, касаеща безопасността на движение. Тя се проведе в Южния парк.

         Децата от III и IV клас показаха пред пътните полицаи завидни познания относно правилата за движение на пътя и заслужиха правото да разгледат и да се фотографират с полицейския автомобил, фуражки и стоп палки.

         По-малките ученици от I и II клас проведоха открит урок, който е част от Плана за изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в република България от 2021 до 2030 година. Мнозина от тях решиха, че ще станат полицаи и си направиха оригинални снимки на транспарант с надпис „Искам да съм като Вас“.

         Проведените с учениците занятия в подходяща за тяхната възраст форма са от изключителна важност за усвояване на основните правила за движение и поведение на пътя с цел предотвратяване на инциденти и запазване живота и здравето им.