Кой преименува Божана на Жана

       Кой преименува Божана на Жана

         Божана ЧИМБУЛЕВА /22.09.1935 – 23.08.2004/

         Три дни преди заседанието на Общинския  съвет –Несебър се сдобих с всички материалите и прочетох черно на бяло, че по точка 3 е вписана: „Докладна записка вх.№ 249/26.04.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение Амфитеатъра в Старинен Несебър да се назове с името „Жана Чимбулева“.  *

         Проверих в Есграон, че име Жана Чимбулева не съществува, а действителното име е Божана Чимбулева. Проверих допълнително и установих  на тъждественост въз основа на съвпадение на признаци на имената и се доказа, че името Жана не съществува. Информирах председателя на Общинския съвет Румен Кулев и той с изрично изказване  минута преди заседанието обяви, че името не е Жана, а Божана.

         На 25 май бе разпространен Протокола от 17 май, според който: …«Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение № 383, че на основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър именува Амфитеатъра в гр. Несебър, стара част с името „Божана Чимбулева“.

         Изумяващо е, че въпреки решението, анонимен автор е изписал бутафорна табела, според  която името не е Божана, а Жана. Изписани са и несъществуващи  атрибути за измислената Жана. Всичко това е несъстоятелно, както и за името на т.н. Амфитеатъра, тъй като никога не е съществувал. Табелата изобщо не се връзва с визията на Старинен Несебър, няма идеен проект, а табелата откъдето и да я погледнеш е пълна бутафория. Аналогична е и бутафорията в културния афиш на общината, където не се изписва Божана Чимбулева, а Жана Чимбулева.

          Бутафорната табела продължава да съществува и понастоящем. През 2017 г. „амфитеатърът” в Несебър остана само няколко дни накичен с червени пластмасови арки. ”Арките” възмутиха обществеността и това накара общината бързо да демонтира грозните съоръжения. Но измислената табела в Несебър продължава и днес.

*          РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 17/17.05.2021 г.   публ. на 25.05.2021г. в 15:00ч.     1077

ДНЕВЕН РЕД:

         Докладна записка вх.№ 249/26.04.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение Амфитеатъра в Старинен Несебър да се назове с името „Жана Чимбулева“.

            По т.ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 249/26.04.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение Амфитеатъра в Старинен Несебър да се назове с името „Жана Чимбулева“.

Общинският съвет с 20  гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 383

На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър именува Амфитеатъра в гр. Несебър, стара част с името „Божана Чимбулева“.